Ostatnim krokiem po wygenerowaniu rozliczeń i wysłaniu ich do rodziców jest zarejestrowanie i wprowadzenie wpłat, dla danego rozliczenia, w określonym przez placówkę terminie.

W ramach przypomnienia, termin płatności ustawiany jest w zakładce Finanse > Ustawienia rozliczeń > Płatności i numery kont bankowych.

Aplikacja umożliwia trzy sposoby zarejestrowania wpłat dokonanych przez rodziców na konto placówki:

 • wprowadzanie płatności ręcznie przez placówkę

  W celu ręcznego wprowadzenia płatności do aplikacji należy przejść do zakładki Finanse > Rozliczenia, a następnie dla wybranego dziecka, kliknąć zielony przycisk '+płatność' po prawej stronie listy rozliczeń lub na dole podsumowania rozliczenia dziecka.

Następnie wprowadzamy kwotę zapłaconą przez rodzica i zatwierdzamy przyciskiem 'Zapłacono'. Po tej operacji, saldo rozliczeń dziecka zostanie zaktualizowane o wprowadzoną wpłatę.

 • import płatności

  Ten sposób pozwala na wprowadzenie danych z przelewów za pomocą jednego pliku, dzięki czemu zaoszczędzimy sporo czasu. Aby zaimportować plik z banku (format CSV lub MT940) należy przejść do zakładki Finanse > Import płatności i wybrać odpowiedni plik - więcej na temat tego procesu można znaleźć w dedykowanym artykule 'Import płatności'

 • płatność online - automatyczne księgowanie przelewu

  Placówka ma możliwość udostępnić rodzicom opcję płatności online. Korzystając z płatności online poprzez aplikację INSO kwota od razu księgowana jest na rachunku dziecka, placówka nie musi ręcznie księgować wpłat, jak w przypadku przelewów tradycyjnych.

  Artykuł opisujący płatność online z poziomu konta rodzica znajdziemy pod załączonym linkiem - link.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?