Konfiguracja

W celu włączenia możliwości tworzenia wiadomości grupowych z rodzicami dla konkretnego pracownika należy przejść do edycji jego profilu.

Ważne! Włączenie poniższej funkcji ma na celu umożliwienie tworzenia konwersacji grupowych, jednocześnie zezwalając na wiadomości prywatne z rodzicami.

Bez względu na to czy pracownik ma włączoną tę funkcję, może zostać dodany do tworzonej grupy z rodzicami i innymi pracownikami, przez użytkownika o takich uprawnieniach.

Przykładowo, użytkownik o uprawnieniach dyrektora/właściciela może uruchomić tę funkcję tylko dla swojego konta i tym samym tylko on może zarządzać tworzonymi grupami.

Na indywidualny kontakt z rodzicem możemy zezwolić poprzez edycję profilu pracownika w sekcji 'Wiadomości' zaznaczając opcję 'Włącz możliwość indywidualnego kontaktu z rodzicami'.

Tworzenie wiadomości

Aby utworzyć nową wiadomość należy przejść do modułu Komunikacja>Wiadomości, a następnie kliknąć 'Nowa'.

W oknie wyszukiwania odbiorców wprowadzamy rodziców oraz pracowników, którzy mają uczestniczyć w konwersacji. Ważne jest, aby dodać rodzica z oznaczeniem 'Wiadomość prywatna', a pracownika z dopiskiem 'Pracownik' - kolor fioletowy.

Następnie dodajemy pozostałych uczestników konwersacji. Po dodaniu wszystkich należy kliknąć 'Napisz wiadomość'.

Utworzona została konwersacja grupowa. Klikając w szczegóły konwersacji (wielokropek) mamy możliwość zmiany jej nazwy, podejrzenia informacji o uczestnikach lub edycję uczestników konwersacji.

Zmiana nazwy konwersacji grupowej:

Informacje o uczestnikach konwersacji:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?