Konfiguracja

W celu włączenia możliwości tworzenia wiadomości grupowych dla konkretnego pracownika należy przejść do edycji jego profilu.

Ważne!

Włączenie poniższej funkcji ma na celu umożliwienie tworzenia konwersacji grupowych, jednocześnie zezwalając na wiadomości prywatne z rodzicami.

Bez względu na to czy pracownik ma włączoną tę funkcję, może zostać dodany do tworzonej grupy z rodzicami i innymi pracownikami, przez użytkownika o takich uprawnieniach.

Przykładowo: użytkownik o uprawnieniach dyrektora/właściciela może uruchomić tę funkcję tylko dla swojego konta i tym samym zarządzać tworzonymi grupami.

W sekcji wiadomości włączyć możliwość indywidualnego kontaktu z rodzicami.

Tworzenie wiadomości

Aby utworzyć nową wiadomość należy przejść do modułu Wiadomości i wybrać 'Nowa'.

Następnie wyszukujemy rodziców i pracowników, którzy mają uczestniczyć w konwersacji. Ważne jest, aby dodać rodzica z oznaczeniem 'Wiadomość prywatna'.

Następnie dodajemy pozostałych uczestników konwersacji. Po dodaniu wszystkich należy wybrać Napisz wiadomość.

Utworzona została konwersacja grupowa. Klikając w szczegóły konwersacji mamy możliwość Zmiany jej nazwy lub podejrzenia informacji o uczestnikach.

Zmiana nazwy:

Informacje o uczestnikach:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?