Placówka, która korzysta z różnych numerów kont bankowych z łatwością może skonfigurować ustawienia w aplikacji INSO, wprowadzając osobny numer konta dla opłat za czesne, dla opłat za posiłki oraz dla pozostałych opłat.

W pierwszej kolejności należy przejść do modułu Ustawienia > Rozliczenia oraz wybrać zakładkę Płatności i numery kont bankowych. Na samym dole pojawią się dwa pytania oraz pola, w które można wprowadzić numery kont bankowych.

Profil rodzica

W profilu rodzica powyższa konfiguracja spowoduje rozdzielenie miesięcznego rozliczenia na 3 osobne rachunki do zapłaty, które będą widoczne module Rozliczenia.

Uwaga! Wprowadzając różne numery konta do aplikacji, należy pamiętać o właściwym przyporządkowywaniu płatności od rodziców podczas ręcznego wprowadzania wpłat do aplikacji. Natomiast płatności online zaksięgują się automatycznie.

Wprowadzanie płatności do aplikacji

Płatność do aplikacji możemy wprowadzić, przechodząc do modułu Finanse > Rozliczenia. Następnie klikamy +płatność widoczne po prawej stronie listy.

Wprowadzając kwotę płatności należy zaznaczyć tę opcję, której ta płatność dotyczy. Jest to konieczne, aby w podsumowaniu rozliczenia, płatności zostały przypisane do właściwych rozliczeń i ostatecznie wyzerowały saldo rozliczenia.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?