Placówka, która korzysta z różnych numerów kont bankowych z łatwością może skonfigurować takie ustawienia w aplikacji INSO poprzez wprowadzenie osobnych numerów kont dla opłat za czesne, posiłki oraz pozostałych opłat.

W pierwszej kolejności należy przejść do modułu Placówka > Ustawienia rozliczeń, a następnie wybrać zakładkę 'Płatności i numery kont bankowych', w której mamy możliwość ustawienia osobnych kont rozliczeniowych poprzez wprowadzenie różnych numerów kont bankowych.

Jak rodzic widzi rachunek z uwzględnieniem różnych kont rozliczeniowych?

Profil rodzica

W profilu rodzica powyższa konfiguracja spowoduje rozdzielenie miesięcznego rozliczenia na osobne rachunki do zapłaty, które będą widoczne module 'Rozliczenia'.

Uwaga! Wprowadzając różne numery kont rozliczeń, należy pamiętać o właściwym przyporządkowywaniu płatności od rodziców podczas ręcznego wprowadzania wpłat do aplikacji. Natomiast płatności online zaksięgują się automatycznie.

Ręczne wprowadzanie płatności do aplikacji

Płatność do aplikacji możemy wprowadzić, przechodząc do modułu Finanse > Rozliczenia poprzez klikniecie '+płatność' widoczne po prawej stronie listy rozliczeń.

Wprowadzając kwotę płatności należy zaznaczyć tę opcję, której ta wpłata dotyczy. Jest to konieczne, aby w podsumowaniu rozliczenia płatności zostały przypisane do właściwych rozliczeń i ostatecznie wyzerowały saldo rozliczenia.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?