Aby właściwie skonfigurować ustawienia dotyczące rozliczeń, należy przejść do modułu Finanse > Ustawienia rozliczeń.

Pierwszym krokiem jest uzupełnienie informacji dotyczących ustawień czesnego. Aplikacja oferuje dwa rodzaje naliczania opłat. Jest to kwota stała miesięcznie lub naliczanie godzinowe.

  • Wybierając stałą kwotę miesięcznie, decydujemy się na jedną kwotę czesnego dla całej placówki lub poszczególnych grup, nie uwzględniając liczby godzin czasu pobytu dziecka w ciągu dnia. Mimo to w dalszym ciągu możemy wprowadzić opcję zapisywania godzin przyjścia i wyjścia dzieci.

  • Drugim rozwiązaniem jest naliczanie godzinowe, pozwalające na wprowadzanie zakresu bezpłatnych godzin pobytu dziecka w placówce. Poza tymi godzinami system naliczy ustaloną kwotę za każdą nową, rozpoczętą godzinę.

PRZYKŁAD 1

Ustalając bezpłatny przedział czasowy między godziną 8:00 a 13:00 oraz naliczanie w kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, dziecko, które przebywa w placówce od 8:00 do 16:00, będzie miało naliczoną opłatę za 3 godziny w wysokości 3 zł (od godziny 13:00 do 16:00).

PRZYKŁAD 2

Ustalając bezpłatny przedział czasowy między godziną 8:00 a 13:00 oraz naliczanie w kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, dziecko, które przebywa w placówce od 7:50 do 16:00, będzie miało naliczoną opłatę za 4 godziny w wysokości 4 zł (1h od 7:00-8:00 i 3h od godziny 13:00 do 16:00).

Opłaty indywidualne

Oprócz powyższych możliwości, każde dziecko może mieć wprowadzone ustawienia indywidualne dotyczące kwoty czesnego. W tym celu należy przejść do profilu dziecka oraz kliknąć w polecenie 'Edytuj', a następnie w sekcji 'Ustawienia opłat' włączamy opcję 'Ustaw indywidualne opłaty' i określamy kwotę czesnego.

Uwaga! Wprowadzając ustawienia indywidualne w profilu dziecka, będą one mieć zastosowanie nadrzędne do ustawień ogólnych.

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?