Aby właściwie skonfigurować ustawienia dotyczące rozliczeń, należy przejść do modułu Ustawienia > Rozliczenia.

Pierwszym krokiem jest uzupełnienie informacji dotyczących ustawień czesnego. Aplikacja oferuje dwa rodzaje naliczania opłat. Jest to kwota stała miesięcznie lub naliczanie godzinowe.

Wybierając stałą kwotę miesięcznie, decydujemy się na jedną kwotę czesnego dla całej placówki lub poszczególnych grup, nie uwzględniając liczby godzin czasu pobytu dziecka w ciągu dnia. Mimo to w dalszym ciągu możemy wprowadzić opcję zapisywania godzin przyjścia i wyjścia dzieci.

Drugim rozwiązaniem jest naliczanie godzinowe, pozwalające na wprowadzanie zakresu bezpłatnych godzin pobytu dziecka w placówce. Poza tymi godzinami system naliczy ustaloną kwotę za każdą nową, rozpoczętą godzinę.

Na przykład ustalając bezpłatny przedział czasowy między godziną 8:00 a 13:00 oraz naliczanie 1 zł za godzinę, dziecko, które przebywa w placówce od 8:00 do 16:00, będzie miało naliczoną opłatę za 3 godziny w wysokości 3 zł (od godziny 13:00 do 16:00).

Opłaty indywidualne

Oprócz powyższych możliwości, każde dziecko może mieć wprowadzone ustawienia indywidualne dotyczące kwoty czesnego. W tym celu należy przejść do profilu dziecka oraz kliknąć w polecenie Edytuj. Następnie w panelu Ustawienia opłat włączamy opcję Ustaw indywidualne opłaty i określamy kwotę czesnego.

Uwaga! Wprowadzając ustawienia indywidualne w profilu dziecka, będą one mieć zastosowanie nadrzędne do ustawień ogólnych.

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?