W zależności od potrzeb danej placówki aplikacja umożliwia konfigurowanie opłat za posiłki na 3 różne sposoby.

W celu skonfigurowania opłaty klikamy w Finanse > Ustawienia rozliczeń > Posiłki. Mamy możliwość wprowadzenia indywidualnej nazwy opłaty. Następnie wybieramy odpowiedni sposób jej naliczania.

Wybierając:

  • Płatne są z góry (za miesiąc do przodu), opłata naliczy się uwzględniając liczbę dni aktualnego miesiąca minus nieobecności z poprzedniego.

  • Płatne są z dołu (za poprzedni miesiąc), opłata naliczy się uwzględniając dni z poprzedniego miesiąca minus nieobecności z poprzedniego miesiąca.

  • Dla zgłoszonych nieobecności odejmowane są od czesnego, stała kwota opłaty za posiłek dodawana jest do kwoty czesnego, od której odejmowane są kwoty za posiłki, które mają być odliczone.

Kolejnym krokiem jest ustalenie godziny, do której rodzic może zgłosić nieobecność. Jeżeli nieobecność zostanie odpowiednio wcześnie zgłoszona, spowoduje to odliczenie opłaty za posiłek.

System ma możliwość zweryfikowania nieobecności w dniu jej zgłoszenia lub dniu poprzedzającym nieobecność uwzględniając wskazaną godzinę.

Dla wyżywienia całodniowego (bez typów posiłków) istnieje również możliwość wyboru sposobu odliczania się kwot za posiłki:

Wprowadzone dane należy zatwierdzić poprzez Zapisz i kontynuuj.

Zobacz również:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?