Kiedy dodamy już grupy i placówkę możemy przystąpić do dodania dziecka do utworzonej placówki.

Aby to zrobić należy przejść do modułu Placówka > Dzieci, a następnie dodać dziecko korzystając z jednej z poniższych opcji:

  • import pliku z danymi dzieci - sprawdź tutaj jak to zrobić!

  • pojedyncze dodawanie dziecka do listy z użyciem opcji Lista dzieci > Operacje > + Dodaj dziecko

Dodając dziecko z użyciem funkcji '+ Dodaj dziecko' należy wypełnić podstawowe informacje tj. imię, nazwisko, PESEL. Zaznaczamy również grupę, do której dziecko będzie przypisane. Można także zamieścić awatar lub zdjęcie dziecka oraz wpisać dodatkowe informacje widoczne tylko dla pracowników.

Ważna jest data dołączenia (oznaczająca kiedy dziecko zostało dodane do aplikacji), ponieważ wpływa ona na pierwsze rozliczenie. W sytuacji, gdy dodaliśmy dziecko w połowie miesiąca, ale w rzeczywistości chcemy rozliczać go z obecności i posiłków przez cały miesiąc to należy zmienić datę odpowiednio na pierwszy dzień bieżącego miesiąca. W odwrotnej sytuacji, gdy dodajemy dziecko do aplikacji, które w rzeczywistości dołączy początkiem przyszłego miesiąca warto tę datę ustawić na pierwszy dzień przyszłego miesiąca.

Pamiętaj!

Dodając dziecko do placówki należy przypisać mu dietę. W przypadku nieobecności zgłoszonej, kwota za posiłek zostanie odjęta - pod warunkiem, że dziecko ma przypisaną dietę.

Dodając dziecko możemy również ustawić indywidualne opłaty oraz indywidualny termin dokonywania płatności. W zależności od konfiguracji opłat w placówce istnieje możliwość wyboru indywidualnej stawki godzinowej lub indywidualna kwota czesnego.

Kolejna sekcja dotyczy wprowadzenia osób kontaktowych przypisanych do dziecka oraz danych osób upoważnionych do odbioru.

Ważne!

Podczas wprowadzenia osób kontaktowych istnieje możliwość założenia konta rodzica. Należy zaznaczyć opcję Załóż konto rodzica na podane dane - wtedy na podany adres e-mail przyjdzie link aktywacyjny do konta.

Dodatkowe informacje dotyczą danych takich jak adres zamieszkania, miejsce urodzenia oraz data przyjęcia do placówki.

Kolejne sekcje zależą od konfiguracji Profilu dziecka. Przykładową konfigurację przedstawiono poniżej:

Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy Zapisz i dziecko już jest dodane do placówki!

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?