Konta pracowników i ich dostęp do aplikacji można ograniczać na dwa sposoby. Pierwszy z nich, to określenie funkcji systemu do których dostęp ma dany pracownik (zobacz: Indywidualne uprawnienia pracowników). Drugi, który opisujemy w tym poradniku to ograniczanie dostępu do placówek, grup a nawet konkretnych dzieci.

Podczas dodawania (Lista pracowników > Dodaj) lub edycji wybranego pracownika możemy wybrać do których placówek ma on dostęp:

  • Do wszystkich placówek - pracownik zobaczy wszystkie placówki i wszystkie dzieci do nich uczęszczające

  • Wybrane placówki - możemy wskazać jedną lub kilka placówek

  • Wybrane grupy - wybieramy grupy dzieci, tutaj również możemy wskazać kilka, niekoniecznie z jednej placówki

  • Wybrane dzieci - możemy ręcznie wybrać dzieci których dane zobaczy pracownik

Wybrane powyżej ustawienia będą ściśle współgrały z uprawnieniami pracownika. Przykładowo, jeśli posiada on dostęp do rozliczeń i przypiszemy mu tylko dwójkę dzieci, zobaczy tylko ich rozliczenia.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?