Tworząc konto nowego pracownika możemy mu przypisać uprawnienia według 5 systemowo zdefiniowanych uprawnień: Właściciel, Dyrektor, Pracownik (rozszerzone), Pracownik (podstawowe) oraz Pracownik (ograniczone).

Zobacz pełne zestawienie!

Czasem jednak zdefiniowane wcześniej role mogą okazać się niewystarczające i niepasujące do zasad panujących w placówce. Przykładowo, chcielibyśmy aby pracownik o ograniczonych uprawnieniach mógł zgłaszać nieobecności i mieć dostęp do danych kontaktowych rodziców.

Tworzenie indywidualnych uprawnień

Pierwszym etapem jest stworzenie nowego uprawnienia, w tym celu przechodzimy do zakładki Kadry > Uprawnienia i klikamy Dodaj.

W wyświetlonym formularzu musimy wprowadzić nazwę dla uprawnienia oraz zaznaczyć poszczególne funkcje do których dostęp będą mieć pracownicy.

Wybrać możemy jedną lub kilka pozycji, może to być wyświetlanie grafiku pracowników, możliwość wyświetlania dzienników elektronicznych, prowadzenia zajęć online, dostęp do profilu dzieci, danych kontaktowych, osób upoważnionych do odbioru dziecka czy inne dostępne funkcje.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy chcemy dać pracownikowi możliwość do zarządzania dziećmi, należy mu włączyć również dostęp do listy dzieci, inaczej uprawnienie może nie funkcjonować poprawnie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku innych funkcji, np. zajęć dodatkowych i zarządzania nimi.

Jeśli już wybierzemy wszystkie potrzebne funkcje wystarczy na dole formularza kliknąć "Zapisz" a uprawnienie zostanie zapisane.

Przypisywanie uprawnień pracownikom

Ostatnim krokiem jest zmiana lub przypisanie uprawnień wybranym pracownikom. W tym celu należy przejść na listę pracowników, kliknąć w ikonę edytuj przy wybranym użytkowniku i w formularzu edycji zmienić uprawnienia na nowo dodane.

Aby zatwierdzić należy zapisać profil pracownika. Zmiany uprawnień powinny być widoczne od razu. Jeśli użytkownik korzystał w tym czasie z aplikacji, ze względów bezpieczeństwa zostanie wylogowany i będzie musiał zalogować się jeszcze raz.

Zmiana zakresu uprawnień

Jeżeli chcemy rozszerzyć zakres uprawnień, należy przejść do edycji utworzonego uprawnienia i zaznaczyć odpowiednie funkcję. Po zapisaniu, odświeżenie uprawnień konta może zająć kilka minut. Zalecamy, aby pracownik w tym czasie wylogował się i zalogował ponownie.

Zobacz również:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?