Zgłoszenie nieobecności

Jeżeli chcesz zgłosić nieobecność dziecka wystarczy zalogować się na swoje konto w aplikacji, a następnie wejść w zakładkę 'Dzieci'.

Z tego poziomu możesz zgłosić nieobecność dziecka wybierając z kalendarza planowany dzień nieobecności, a także odmówić wybrany posiłek, jeśli placówka udostępniła taką możliwość.

  • Wybierając 'Zgłoś nieobecność na cały dzień' jednocześnie rezygnujesz z posiłków dla dziecka w wybranych dniach.

  • Wybierając 'Odmów wybrane posiłki' możesz wskazać posiłek z którego rezygnujesz. Nie oznacza to jednak nieobecności dziecka w placówce, w wybranych dniach - tylko rezygnacje z wybranego posiłku.

Proces zgłoszeń należy zakończyć przyciskiem 'Zapisz'.

Pamiętaj!

Zgłoszenie nieobecności może być dokonane tylko do godziny ustalonej przez placówkę.

W zakładce 'Dzieci' możesz również podejrzeć 'Kalendarz obecności'.

W kalendarzu oprócz bieżących obecności czy zgłoszonych nieobecności, możemy również sprawdzić dni, które placówka zaplanowała jako dni wolne.

Najczęściej zadawane pytania

  • Co jeżeli dokonam zgłoszenia po godzinie która wyznaczyła placówka?

Jeżeli dokonamy zgłoszenia po godzinie, która została ustalona przez placówkę to takie zgłoszenie zostanie odrzucone przez aplikację, a taka nieobecność wyświetlana będzie jako nieusprawiedliwiona. Wyświetlony zostanie również komunikat:

"Nie można już dodać zgłoszonej nieobecności na X dzień. Placówka została powiadomiona o nieobecności dziecka"

Natomiast jeżeli zaznaczymy kilka dni, to aplikacja zweryfikuje każdy dzień z osobna.

Przykład: Ustalono, że zgłoszenia nieobecności można dokonać do godziny 8:00, bieżącego dnia. Dodając zgłoszenie na kilka dni z rzędu, aplikacja zweryfikuje, czy zgłoszenie w każdym z tych dni spełnia ten warunek. W ten sposób, odrzuci zgłoszenie dodane o 11 bieżącego dnia, natomiast zapisze zgłoszenia na kolejne wybrane dni.

  • Jak zgłosić nieobecność w aplikacji mobilnej?

Proces jest analogiczny do przedstawionego wyżej w aplikacji webowej.

Przechodzimy do zakładki 'Dzieci', a następnie przy wybranym dziecku korzystamy z opcji 'Zgłoś nieobecności' i dodajemy zgłoszenie na wybrane dni.

Po dokonaniu zgłoszenia aplikacja wyświetli komunikat z informacją o dokonanych zgłoszeniach.

  • Jak usunąć zgłoszenie nieobecności?

Aby usunąć zgłoszenie należy ponownie kliknąć przycisk zgłoś nieobecność, zaznaczyć wybrany dzień lub zakres dat, wybrać opcję usuń wcześniejsze zgłoszenia a następnie Zapisz.

Pamiętaj!
Zgłoszeniami nieobecności możemy zarządzać tylko do godziny ustalonej przez placówkę, zatem nie możemy usunąć zgłoszeń nieobecności wstecz.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?