Mając dodany dziennik zajęć przedszkola następnym krokiem jest jego uzupełnianie.

Widok podstawowy Podsumowanie pozwala nam na weryfikację, jaki dziennik został wybrany. Z tego miejsca możemy dokonać :

1) edycji całego dziennika

2) dodać nowy wpis

3) dokonać zmiany tematu zajęć na poszczególne dni.

Dzienny zapis pracy służy do dodawania wpisów na dzień bieżący. Aby, dokonać prawidłowego zapisu należy uzupełnić poszczególne pola:

  • datę

  • treść

  • opcjonalnie nauczyciela wspomagającego

  • opcjonalnie godziny pracy

  • realizację podstawy programowej

Jeżeli korzystamy z rozkładów dostępnych w aplikacji, należy wybrać interesujący nas temat, a dany wpis zostanie uzupełniony automatycznie, wraz z tematem zajęć na ten dzień. Wpis można dowolnie edytować.

Wprowadzone dane potwierdzamy poprzez kliknięcie 'Zapisz'.

Podstawa programowa również zostanie automatycznie zaznaczona. Dodatkowo mamy możliwość weryfikacji realizowanych obszarów podstawy programowej na widoku zbiorczym.

Ważne! Jeżeli zajęcia w danym dniu prowadzone są przez różnych nauczycieli, a zapisy pracy dziennej ma być udokumentowany przez każdego z nich — każda osoba musi dodać nowy wpis na ten dzień.


W celu wprowadzenia i planowania tematów zajęć należy użyć przycisku 'Zmień temat dnia' (dla bieżącego dnia) lub 'Edytuj tematy zajęć' (dla wszystkich dni miesiąca).


Tygodniowy rozkład zajęć służy do planowania zajęć występujących w grupie przedszkolnej.

Ponadto istnieje możliwość wprowadzenia ramowego planu dnia danej grupy.

Wprowadzenie dodatkowych informacji o dzieciach

Jeżeli chcemy zamieścić dodatkowe informacje o dzieciach wykraczające poza te standardowo zamieszczone w dzienniku, np. czy dziecko posiada orzeczenie lub inne konieczne dla placówki, możemy tego dokonać poprzez indywidualną konfigurację profilu dziecka .

Aplikacja umożliwia stworzenie konkretnej sekcji z polami widocznymi w profilu dziecka oraz wybór czy wpisane tam dane mają być widoczne w dzienniku. Po uzupełnieniu tych danych widoczne będą one w wydruku dziennika:

Wydruk i podgląd dziennika

Istnieje możliwość podglądu historii wprowadzanych zmian w dzienniku pod przyciskiem 'Historia zmian' oraz możliwość wydruku pod przyciskiem 'Wydrukuj dziennik', gdzie utworzony zostanie plik z wszystkimi danymi wprowadzonymi do dziennika, danymi dzieci z grupy, ich uczestnictwie w zajęciach i inne.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?