Rabat procentowy może być wykorzystywany przez okres wakacji lub stale w ciągu roku szkolnego, np. dla rodzeństwa.

Jak ustawić opłatę - rabat na czesne (procentowy)?

W celu stworzenia rabatu należy przejść do zakładki Finanse > Opłaty, a następnie wybieramy Dodaj.

Z dostępnych opłat wybieramy Rabat na czesne - procentowy. Kolejno uzupełniamy:

  • Nazwę opłaty (obowiązkowe)

  • Wysokość rabatu (obowiązkowe) - wartość procentowa odliczana od kwoty przypisanej do danego dziecko

  • Daty naliczania opłaty (obowiązkowe) - zakres dat, w których będą generowane rozliczenia z wybranym rabatem

  • Kogo ma obowiązywać rabat (obowiązkowe) - wybór wszystkich dzieci z placówki, konkretnych grup lub konkretnych dzieci

Dodatkowe opcje:

  • 'Nie zamawiaj posiłków oraz nie pozwalaj na zgłoszenie nieobecności w wybranym okresie', funkcja ma zastosowanie, gdy:

    • stworzono rabat wakacyjny, czyli sytuacja gdzie obniżamy dziecku czesne ze względu na jego nieobecność w placówce w tym czasie i jednocześnie nie chcemy, aby zamówienia posiłków dla tego dziecka były generowane w tym czasie,

    • placówka nie chce pobierać zaliczki na posiłki i chce zablokować możliwość zgłaszania nieobecności rodzicowi w wybranym okresie, aby nie generowały się zwroty (przy naliczaniu z góry)

  • 'Wyświetl informację na liście obecności oraz w kalendarzu' - wyłącznie wizualna forma wyróżnienia dzieci, którym ustalono rabat w wybranych dniach

Po wprowadzeniu danych potwierdzamy opłatę przyciskiem Zapisz.

Jak wyświetlany jest rabat na rozliczeniu?

Jeżeli rabat został dodany przed generacją rozliczeń w wybranym zakresie to zostanie automatycznie uwzględniony w tych rozliczeniach.

Ważne!

Jeżeli już wygenerowaliśmy rozliczenia zawierające się w zakresie dat obowiązywania rabatu musimy wygenerować je ponownie, aby rabat był uwzględniony w tym rozliczeniu.

Rozliczenie przed rabatem:

Rozliczenie uwzględniające rabat:

Dodatkowo po zaznaczeniu opcji wyświetlania oznaczenia rabatu na liście obecności i kalendarzu po przejściu do profilu dziecka możemy podejrzeć oznaczenia:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?