Koniec roku szkolnego oraz okres wakacji w placówkach bardzo często wiąże się z dodatkowymi zadaniami dla dyrekcji, m.in zmianami grup dzieci, przenoszeniem danych pomiędzy placówkami, czy też wypisywaniem dzieci z placówki na stałe. Do tego dochodzą inne tematy, jak np. zmiana zasad rozliczania pobytu dziecka w placówce w tym okresie.

Przygotowaliśmy dla Państwa krótki poradnik, który prezentuje funkcje w aplikacji, o których warto pamietać w tym czasie!

W artykule poruszono następujące zagadnienia:

 1. Archiwizacja dzieci, które opuszczają placówkę.

 2. Zmiana grupy lub placówki, do której uczęszcza dziecko.

 3. Archiwizacja dziennika.

 4. Rabaty oraz dni wolne w placówkach.

1. Archiwizacja dzieci, które opuszczają placówkę

W artykule Archiwizacja i usuwanie dziecka z placówki znajdziemy odpowiedź na poniższe pytania:

 • Jak przenieść dziecko do archiwum?

 • Na co wpływa data archiwizacji dziecka?

 • Co się dzieje z kontem rodzica po zarchiwizowaniu dziecka?

 • Czy można przywrócić dziecko, które zostało przeniesione do archiwum?

Zobacz także materiał wideo opisujący ten proces:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=9wol7MdTmgU

2. Zmiana grupy lub placówki, do której uczęszcza dziecko

Najważniejsze informacje, o których warto pamiętać przenosząc dziecko z jednej placówki do drugiej zostały zebrane w artykule - Przenoszenie dziecka do innej placówki. Poruszono w nim następujące punkty:

 • Jak przenieść dziecko między placówkami?

 • Jak to wpłynie m.in. na listy obecności i dziennik elektroniczny?

 • Rozliczenie dziecka: ostatnie rozliczenie w starej placówce oraz pierwsze rozliczenie w nowej placówce, do której zostało przeniesione dziecko.

Zobacz także materiał wideo opisujący proces zmiany grupy/placówki dziecka:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cmlkS9otifI

3. Archiwizacja dziennika

Zgodnie z wytycznymi MEN po upłynięciu daty obowiązywania dziennika jesteśmy zobowiązani do jego archiwizacji. Funkcja ta dostępna jest w aplikacji i będzie wyświetlana w każdym dzienniku na krótko przed końcem ustawionego okresu obowiązywania.

Proces ten został opisany krok po kroku w artykule - Archiwizacja dziennika elektronicznego.

4. Rabaty na czesne oraz dni wolne w placówkach

Jeżeli placówka w okresie wakacji planuje tymczasowe zamknięcie warto uwzględnić to jako dni wolne w aplikacji - bez względu na to czy będzie zamknięta 1 dzień czy 2 tygodnie warto zrobić to z wyprzedzeniem.

Najważniejsze informacje zostały zebrane w artykule: Dni wolne w placówce.

Okres wakacji to również czas, gdzie placówki wprowadzają dodatkowe rabaty, dla dzieci, które w tym czasie nie będą korzystać z opieki.

Informacje o tym, jak wprowadzić rabat znajdziesz tutaj: Rabat na czesne - procentowy.

Zobacz także materiał wideo opisujący funkcje związane z rozliczeniem dzieci w okresie wakacji:

Link: https://youtu.be/vtBXQSHGqKU

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?