W aplikacji INSO każdy pracownik posiada swój indywidualny profil. Jest to miejsce, w którym pracownik może m.in. składać nowe wnioski urlopowe, weryfikować wykorzystany urlopu oraz rejestrować swój codzienny czas pracy.

Aby zobaczyć co dokładnie przedstawia panel pracownika należy przejść do modułu Kadry > Twój profil.

Panel został podzielony na cztery sekcje:

Czas pracy

  • Pozwala na codzienną rejestrację czasu pracy pracownika poprzez kliknięcie Wprowadź/Edytuj czas lub opcję Rozpocznij/Zakończ,

  • Zapewnia podgląd grafiku na dzień dzisiejszy z szybkim przejściem do zakładki 'Grafik pracy',

  • Pozwala na podgląd dziennego podsumowanie czasu pracy według miesiąca.

Zestawienie stanowi dzienny wykaz pracy pracownika z uwzględnieniem planu wynikającego z grafiku oraz informacje o zarejestrowanych urlopach.

Ważne! Z poziomu zakładki Kadra > Czas pracy pracownik może wprowadzić swój rzeczywisty czas pracy, jeśli administrator placówki udostępni taką możliwość. W innym przypadku pracownik wprowadza czas pracy w oparciu o codzienny rejestr w zakładce Kadra > Twój profil.

Grafik na najbliższe dni

Podgląd najbliższych dni pracy pracownika wynikających z grafiku pracy wprowadzonego przez właściciela lub dyrektora placówki.

Wykorzystany urlop

Informacje o należnych urlopach i ich wykorzystanie w oparciu o złożone i zaakceptowane wnioski urlopowe.

Ostatnie wnioski urlopowe

Jest to szybki podgląd złożonych wniosków urlopowych wraz z informacją o ich obecnym statusie. Pracownik, poprzez kliknięcie w wybrany wniosek, może przejść bezpośrednio do widoku wniosku, a następnie skorzystać z opcji wydruku klikając Operacje > Wydrukuj (PDF).

Zobacz także materiał wideo: https://www.youtube.com/watch?v=kH7x76JqkV0

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?