Kolejnym krokiem po dodaniu pracownika jest poprawna konfiguracja jego profilu.

Konto pracownika może zostać skonfigurowane wyłącznie przez administratora aplikacji - dyrektora lub właściciela.

Należy przejść do zakładki Kadra > Pracownicy, a następnie z 'Listy pracowników' wybrać pracownika, dla którego chcemy wprowadzić limity urlopów.

Po wyświetleniu wybranego profilu, należy przejść do sekcji 'Limity urlopów' i dodać urlopy, które przysługują danemu pracownikowi poprzez kliknięcie Dodaj limit > Wybierz rodzaj urlopu, a następnie wprowadź liczbę dni dla danego rodzaju urlopu. Ostatnim krokiem jest zapisanie zmian.

Nowy profil pracownika zawiera kilka nowych zakładek:

 • Podsumowanie - główne informacje o pracowniku,

 • Czas pracy - zestawienie dziennego przebiegu pracy w danym miesiącu, które zawiera informację o rzeczywistym i planowanym czasie pracy, wykorzystanych urlopach oraz ewentualnych nadgodzinach,

 • Urlopy - informacje o wykorzystaniu przypisanych urlopów oraz złożonych wnioskach urlopowych

 • Limity urlopu - miejsce, gdzie możemy dodawać/edytować urlopy pracowników,

 • Historia aktywności pracownika,

 • Kontrola dostępu - możliwość przypisania pracownikowi indywidualnej karty lub nadania kodu PIN

Zestawienia wniosków urlopowych dla wybranej placówki

Aby zobaczyć grupowo wnioski urlopowe w obrębie placówki należy wskazać Aktualną placówkę, a następnie przejść do zakładki Kadra > Urlopy i wybrać odpowiednie filtry dotyczące okresu oraz statusu wniosków urlopowych.

W celu wygenerowania raportu zestawienie urlopów lub pobrania grupowo wniosków urlopowych w formacie PDF wystarczy wybrać Operacje > Pobierz zestawienie (Excel) lub Wydrukuj wnioski (PDF).

Czas pracy

Czas pracy to zakładka, która przedstawia miesięczne zestawienie czasu pracy wszystkich pracowników w obrębie wybranej placówki lub grupy.

Takie zestawienie przedstawia informacje o przepracowanej liczbie dni, wykorzystanych dniach urlopowych, zaplanowanym oraz rzeczywistym czasie pracy, a także nadgodzinach, wynikających z różnicy między rzeczywistym a planowanym czasem pracy.

Po kliknięciu 'Operacje' pojawia się możliwość wygenerowania dwóch raportów:

 • Pobierz podsumowanie - raport z podsumowaniem widocznym w zakładce 'Czas pracy'.

 • Pobierz zestawienia godzin - szczegółowy raport dzienny w obrębie miesiąca z informacją o rzeczywistym czasie pracy i wykorzystanych urlopach.

Rzeczywisty, a planowany czas pracy

Użytkownik o uprawnieniach do edycji i zarządzania czasem pracy ma możliwość wprowadzenia planowanego czasu pracy dla każdego pracownika w zakładce Kadra > Grafik pracy. Sprawdź szczegóły!

Natomiast rzeczywisty czas pracy powinien być dodany przez pracownika z poziomu zakładki Twój profil.

To właściciel decyduje w jaki sposób pracownik wprowadza swój rzeczywisty czas pracy, aplikacja INSO oferuje dwa sposoby:

 1. Start/Stop

  Pracownik codziennie wprowadza rzeczywisty czas pracy w zakładce Kadra > Twój profil poprzez wybranie opcji 'Wprowadź'.

2. Możliwość wprowadzania oraz edycji rzeczywistego czasu pracy przez pracownika

Pracownik ma możliwość wprowadzenia i edycji swojego czasu pracy wstecz, o ile właściciel zdecyduje się na taką formę rejestracji czasu pracy.

Jak umożliwić pracownikowi edycję swojego czasu pracy?

Należy kliknąć w Zalogowany jako > Ustawienia aplikacji > Ustawienia, a następnie na samym dole ustawień wybrać opcję umożliwiającą edycję czasu pracy dla każdego pracownika:

Zobacz także materiał wideo: https://www.youtube.com/watch?v=Bx5UIXse9Cg

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?