Rodzic z poziomu swojego konta w aplikacji ma możliwość podglądu dziennika dziecka.

Aby zobaczyć dziennik, należy przejść do zakładki Dzieci > Dzienniki, a następnie wybrać dziennik, który chcemy zobaczyć.

Ważne!

Jeżeli lista dzienników jest pusta prawdopodobnie placówka nie udostępniła możliwości podglądu dzienników.

Po przejściu do wybranego dziennika rodzic może zobaczyć Dzienny zapis pracy, Rozkład zajęć, Wycieczki, Plan dnia, Ważne wydarzenia oraz w szybki sposób wrócić do Listy dzienników.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?