Dziennik zajęć dodatkowych służy do dokumentowania przebiegu zajęć dodatkowych.

Artykuł podzielony jest na następujące zagadnienia tematyczne:

 • Dodanie nowego dziennika

 • Zawartość dziennika

 • Pobranie dziennika w formacie PDF

 • Udostępnienie podglądu dziennika dla rodzica

Dodanie nowego dziennika

Aby utworzyć nowy dziennik należy kliknąć zakładkę 'Dzisiaj', a następnie Dzienniki > Operacje i wybrać opcję 'Nowy dziennik zajęć zajęć dodatkowych':

Następnie uzupełniamy nazwę dziennika, rok szkolny, daty obowiązywania oraz dzieci, które mają uczęszczać na zajęcia. Kolejna sekcja dotyczy kadry, która ma mieć dostęp do dziennika.

Zawartość dziennika

Dziennik zajęć dodatkowych składa się z następujących zakładek

 • Podsumowanie - znajdziemy tu podstawowe informacje o dzienniku a także podgląd do ostatnio dodanych zajęć

 • Zajęcia - miejsce, które posłuży nam do dokumentowania przebiegu zajęć. Aby dodać nowy wpis należy kliknąć w komunikat '+Dodaj'. Wszystkie wpisy będą wyświetlały się w formie listy podzielonej według miesięcy.

 • Rozkład zajęć - tutaj zaplanujemy tygodniowy harmonogram zajęć wchodzących w skład prowadzonego dziennika

 • Program pracy - miejsce na roczny plan pracy dotyczący prowadzonych zajęć

 • Kontakty - zakładka pozwala na wprowadzenie informacji o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi nauczyciel współdziała przy wykonywaniu swoich zadań

 • Obserwacje - służy do zapisu obserwacji zajęć lub kontroli postępu,

 • Historia zmian - rejestruje historię zmian dokonywaną przez użytkowników.

Pobranie dziennika w formacie PDF

Aby pobrać dziennik do formatu PDF, należy przejść do zakładki Podsumowanie -> Wydrukuj dziennik.

Udostępnienie podglądu dziennika dla rodzica

W celu udostępnienia dziennika rodzicom przechodzimy do edycji dziennika poprzez przejście do zakładki Podsumowanie > wybraniu dziennika i kliknięciu opcji 'Edytuj'. Następnie włączamy opcję 'Udostępnij dziennik do podglądu przez rodziców'.

Po zapisaniu takiej konfiguracji, rodzic otrzyma dostęp do dziennika mając wgląd do wszystkich zakładek poza 'Historią zmian'.

Zobacz również:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?