Najczęściej zadawane pytania:

  • Gdzie mogę określić typ placówki?

Opcja zmiany typu placówki dostępna jest podczas dodawania lub edycji wprowadzonej placówki. Pod nazwą wybieramy czy jest to placówka publiczna, czy niepubliczna.

Na tej podstawie wyświetlone zostaną poszczególne wymagania, czy obowiązki względem Dyrektora.

  • Gdzie mogę znaleźć funkcje Menadżera Pedagogicznego?

Funkcje menadżera zawarte są w kilku zakładkach.

MENADŻER

Aktualności, kalendarz dyrektora, katalogi spraw i wzory dokumentów znajdują się w zakładce Menadżer.

Poniżej, przechodząc do odpowiedniego katalogu spraw, można znaleźć odpowiednio pogrupowane szablony zadań, dedykowane narzędzia oraz wzory dokumentów.

Przykład katalogu Roczne przygotowanie przedszkolne:

AKTUALNOŚCI I SZKOLENIA

Kolejną zakładką dostępna w Menadżerze są aktualności. Tutaj trafiają wszelkie bieżące ogłoszenia, informacje o zmianach w prawie oświatowym, czy o nowych szkoleniach.

W ramach Menadżera Pedagogicznego zaplanowano cykl szkoleń prowadzonych przez Anetę Konefał. Pełen zakres dostępnych szkoleń dostępny jest w zakładce poniżej.

ZADAJ PYTANIE

Nowa funkcja tego modułu pozwalająca na zadanie pytania do eksperta. Odpowiedzi na pytania udzielać będą Nasi eksperci, czyli doświadczeni dyrektorzy placówek publicznych i niepublicznych.

ZADANIA

Możliwość tworzenia i przypisywania zadań z gotowych szablonów lub indywidualnego planowania obowiązków, z podziałem na zadania Moje/Utworzone/Zrobione.

Funkcja zadań ma na celu planowanie w czasie zadań oraz przydzielenie ich osobom za nie odpowiedzialnym, a następnie kontrolę ich realizacji.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?