Zgodnie z wytycznymi MEN, po upłynięciu okresu obowiązywania dziennika elektronicznego, powinien on zostać zarchiwizowany.

Przeniesienie dziennika do archiwum to proces nieodwracalny, zatem należy tego dokonać w momencie, gdy dziennik jest w pełni uzupełniony.

Jak zarchiwizować i podpisać elektronicznie dziennik w aplikacji inso?

Po upłynięciu daty obowiązywania dziennika udostępniona zostanie funkcja archiwizacji dziennika.

Czynność ta obejmuje 3 główne kroki:

  1. Archiwizacja dziennika poprzez kliknięcie 'Zarchiwizuj dziennik' > 'Archiwizuj dziennik'

  2. Podpis pobranego pliku PDF poprzez profil zaufany

Czynność rozpoczynamy od pobrania pliku z dziennikiem w formacie PDF.

Następnie wybieramy Podpisz profilem zaufanym.

Pobrany plik dziennika w formacie PDF przesyłamy do podpisu poprzez kliknięcie 'WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU'.

Aby dodać podpis do pliku klikamy 'PODPISZ'.

Następnie wybieramy odpowiedni sposób autoryzacji podpisu poprzez zalogowanie się do profilu zaufanego.

Zatwierdzamy podpisanie dokumentu.

Po dodaniu podpisu elektronicznego pobieramy plik w formacie XLM.

3. Wgranie pliku z podpisem do aplikacji INSO

Ostatni etap archiwizacji dziennika w aplikacji INSO to zatwierdzenie wszystkich czynności poprzez wgranie pliku z podpisem.

Po wyborze pliku oraz kliknięciu 'Wgraj plik' dziennik zostanie pomyślnie podpisany podpisem elektronicznym w aplikacji.

Podgląd zarchiwizowanych dzienników

Aby przejść do zarchiwizowanych dzienników należy wejść w dostępne opcje w zakładce Dzisiaj > Dzienniki, a następnie Operacje > Archiwum.

Zobacz również:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?