Funkcja wiadomości prywatnych to forma konwersacji, która skierowana jest bezpośrednio do konkretnego odbiorcy. Po jej włączeniu rodzice mogą skontaktować się z pracownikiem, który ma włączoną taką funkcje.

Głównie wykorzystywana jest do kontaktu specjalistów z rodzicami, np. przy prowadzeniu indywidualnych zajęć dodatkowych. Sprawdź więcej.

Konfiguracja

W celu włączenia wiadomości prywatnych dla konkretnego pracownika należy przejść do edycji jego profilu.

W sekcji wiadomości włączyć możliwość indywidualnego kontaktu z rodzicami. Funkcja ta pozwala również na tworzenie grupowych konwersacji z rodzicami. Sprawdź więcej.

Tworzenie wiadomości

Jeżeli chcemy utworzyć wiadomość prywatną do rodzica, wyszukujemy jego imienia i nazwiska na liście, wraz z dopiskiem Wiadomość prywatna.

Druga wyświetlona opcja (Wiadomość od dyrekcji) może pojawić się na koncie o wyższych uprawnieniach. Oznacza ona wiadomość od Dyrekcji, dostępną do podglądu przez inne osoby o takich uprawnieniach. Dowiedz się więcej.

Podgląd tworzenia wiadomości prywatnej przez rodzica:

Dopisek wynika ze stanowiska wpisanego w konfiguracji konta pracownika.

Standardowo rodzic ma możliwość napisania do wychowawców w grupie lub do dyrekcji, w tym przypadku może dodatkowo wyszukać konkretnego użytkownika po imieniu i nazwisku.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?