Konfiguracja

Aby umożliwić rodzicom wysyłanie wiadomości do wychowawców grupy należy przejść do ustawień aplikacji poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu Zalogowany jako > Ustawienia aplikacji.

Następnie w sekcji 'Ustawienia' zaznaczyć opcję 'Pracownicy mogą wysyłać wiadomości do rodziców' i zapisać.

Tworzenie wiadomości

Przechodząc do modułu wiadomości zobaczymy 3 zakładki:

  • dla użytkownika o uprawnieniach dyrektora/właściciela, wiadomości do wychowawców znajdować się będą w folderze 'INNE',

  • dla użytkownika o uprawnieniach nauczyciela/wychowawcy grupy wiadomości do wychowawców znajdować się będą w folderze 'MOJE'.

  • 'ARCHIWUM' to wiadomości, których wątek został zamknięty, przeniesiony do archiwum.

Dodatkowo można filtrować wiadomości, według wybranej placówki.

Aby utworzyć nową wiadomość wybieramy 'Nowa', a następnie wyszukujemy imię i nazwisko dziecka, z którego rodzicem lub rodzicami chcemy się skontaktować.

Ważne! Wybierając Kowalczyk Antoś utworzona zostanie wiadomość typu 'Od wychowawców grupy', czyli wiadomość widoczna dla wszystkich podpiętych kont rodzica oraz wychowawców grupy, do której zapisane jest dziecko. Dodatkowo dyrektor placówki ma możliwość podglądu i uczestnictwa w takiej konwersacji.

Dyrektor placówki może utworzyć konwersacje typu wiadomość od wychowawców oraz wiadomość od dyrekcji, stąd dwie pozycje na liście wyszukiwania > dowiedz się więcej tutaj.

Po wysłaniu wiadomości, rodzic otrzyma powiadomienie push w aplikacji mobilnej.

PRZYKŁAD

Podgląd wiadomości od wychowawców w grupie Żabki z poziomu konta rodzica:

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?