Konfiguracja

Aby umożliwić rodzicom wysyłanie wiadomości do wychowawców grupy należy przejść do ustawień aplikacji.

Następnie zaznaczyć opcję Pracownicy mogą wysyłać wiadomości do rodziców i zapisać.

Tworzenie wiadomości

Przechodząc do modułu wiadomości zobaczymy 3 zakładki:

  • dla użytkownika o uprawnieniach dyrektora/właściciela, wiadomości do wychowawców znajdować się będą w folderze INNE,

  • dla użytkownika o uprawnieniach nauczyciela/wychowawcy grupy wiadomości do wychowawców znajdować się będą w folderze MOJE.

Dodatkowo można filtrować wiadomości, według wybranej placówki.

Aby utworzyć nową wiadomość wybieramy Nowa oraz wyszukujemy imię i nazwisko dziecka, z którego rodzicem lub rodzicami chcemy się skontaktować.

Wybierając Kowalczyk Antoś utworzona zostanie wiadomość typu 'Od wychowawców grupy', czyli wiadomość widoczna dla wszystkich podpiętych kont rodzica oraz wychowawców grupy, do której zapisane jest dziecko. Dodatkowo dyrektor placówki ma możliwość podglądu i uczestnictwa w takiej konwersacji.

Dyrektor placówki może utworzyć konwersacje typu wiadomość od wychowawców oraz wiadomość od dyrekcji, stąd dwie pozycje na liście wyszukiwania. Dowiedz się więcej.

Po wysłaniu wiadomości, rodzic otrzyma powiadomienie push w aplikacji mobilnej.

Podgląd wiadomości od Wychowawców w grupie Żabki z konta rodzica:

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?