Każde rozliczenie wystawione w aplikacji posiada termin płatności odpowiednio ustawiony przez placówkę. Jeżeli termin ten nie jest dotrzymywany istnieją funkcje w aplikacji, które ułatwią kontrolę nad terminowością wpłat.

  • Przypomnienia o terminie płatności

Wraz z upływem terminu płatności przesyłane jest powiadomienie push oraz wiadomość e-mail o nieuregulowanej płatności. Nie trzeba o tym pamiętać, aplikacja wyśle takie powiadomienie automatycznie, zgodnie z indywidualnymi terminami płatności dla każdego rozliczenia.

Aby włączyć tę funkcję należy przejść do 'Ustawień aplikacji'.

Następnie w sekcji 'Powiadomieni' zaznaczamy taką opcję i zapisujemy.

  • Windykacja

Moduł 'Windykacja' wspomaga kontrolę nad terminowością rozliczeń. Przedstawia on aktualne saldo dziecka lub dzieci ze wspólnym kontem rozliczeniowym, kwotę należności oraz termin płatności najstarszej zaległości wraz z ilością dni wynikających z opóźnienia wpłaty w terminie.

Jeżeli chcemy wysłać wiadomość windykacyjną korzystamy z opcji 'Wyślij powiadomienie'. Ustalamy tytuł i treść wiadomości oraz wybieramy do kogo ma być skierowana taka wiadomość, czy do wszystkich czy tylko do wybranych dzieci.

Jeżeli użyjemy sformułowania [kwota] w treści wiadomości, to miejsce zostanie automatycznie uzupełnione saldem zaległości odpowiednim dla każdego dziecka.

Przykładowo, jeśli chcemy wysłać wiadomość dla dziecka Nowak Jan, powiadomienie będzie wyglądać w następujący sposób:

Każde wysłane powiadomienie windykacyjne do rodzica zapisze się w 'Historii windykacji'.

  • Odsetki

Kolejną opcją służącą poprawie terminowości wpłat są odsetki.

Aby włączyć tę funkcję należy przejść do modułu Finanse > Ustawienia rozliczeń, a następnie w sekcji 'Odsetki' włączamy tę opcję. Wprowadzamy wartość oraz jeden z poniższych sposobów naliczania odsetek:

  • procent / miesięcznie

  • zł / dziennie

  • procent / rocznie

Odsetki naliczane będą zgodnie z ustawieniami, a następnie zostaną wyświetlone na rachunku dziecka.

  • Szablony wiadomości

Ostatnią opcją jest stworzenie szablonu wiadomości, zawierającego prośbę o uregulowanie salda konta i przesłanie wiadomości do wskazanego rodzica.

Aby stworzyć taki szablon należy przejść do zakładki Komunikacja > Szablony, a następnie kliknąć '+Dodaj', aby dodać nowy szablon wiadomości.

Po zapisaniu szablonu, korzystamy z modułu Komunikacja > Wiadomości, gdzie po utworzeniu nowej wiadomości możemy skorzystać z utworzonego szablonu i wysyłać wiadomość do rodzica.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?