Jak wprowadzić jednorazową obniżkę kwoty czesnego na miesiąc kwiecień dla wybranych dzieci?

Oprócz ręcznej edycji rozliczeń istnieje możliwość dodania opłaty jednorazowej.

Aby opłata uwzględniona została w kwietniu, ważne jest ustawienie daty naliczenia opłaty na miesiąc marzec. Następnie wskazujemy dzieci, którym ma zostać ona naliczona. Obniżka zostanie dodana do rachunku jako inne opłaty oraz pomniejszy saldo dziecka o wybraną kwotę.

Ważne! Wyżej przedstawiona metoda nie jest zalecana dla placówek z osobnymi kontami rozliczeniowymi na posiłki i czesne.

Co w sytuacji, gdy placówka zamknięta jest dla wszystkich dzieci?

W takiej sytuacji można wprowadzić dni wolne. Spowoduje to, że opłaty za posiłki nie będą naliczane w tych dniach. Należy również pamiętać, że tym samym listy obecności nie będą dostępne.

Jak zarządzać zgłoszeniami nieobecności w placówce?

Rodzic ma możliwość dokonać zgłoszenia tylko do czasu wyznaczonego przez placówkę. Dyrektor/Właściciel może wprowadzać i edytować zgłoszenia nieobecności również wstecz. Stworzyliśmy artykuł dokładnie opisujący zgłoszenia nieobecności.

Czy mogę odnotować obecność dziecka w dzienniku zajęć, dla dzieci uczących się zdalnie?

Jeżeli placówka chciałaby zapisywać obecności w dzienniku zajęć dla dzieci, które zdalnie uczestniczą w zajęciach jest to możliwe.

Dziecko powinno mieć zgłoszoną nieobecność, aby kwoty za posiłki nie były naliczane. Jednocześnie w takim przypadku można oznaczyć obecność na liście obecności - taki zapis przeniesiony zostanie do wydruku dziennika, jako dziecko obecne w danym dniu.

Jak korzystać z modułu zajęć online?

Stworzyliśmy artykuł dokładnie opisujący zajęcia online. Dodano również funkcję wyciszania mikrofonu wszystkich lub wybranych uczestników.

Jak korzystać z modułu zadań domowych?

Stworzyliśmy artykuł dokładnie opisujący zadania domowe.

Chcę dodać filmik do zadania domowego lub na tablice ogłoszeń, ale przekracza on dostępny limit?

W takiej sytuacji zalecamy stworzenie dysku lub prywatnego kanału na youtube i udostępnienie linku rodzicom. Filmik zachowa wysoką jakość i będzie łatwo dostępny tylko dla wybranych odbiorców.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?