Zgłaszanie nieobecności dzieci to obowiązek zwykle leżący po stronie rodzica. Są jednak sytuacje, w których to placówka zarządza takimi zgłoszeniami. Zgłoszona nieobecność powoduje odliczenie kwoty za posiłek w danym dniu.

Placówka ma również możliwość edytowania zgłoszeń wstecz, czego nie może dokonać rodzic.

Dodawanie zgłoszenia nieobecności

Nieobecność planowaną można zgłosić z dwóch miejsc w aplikacji - z listy dzieci lub z profilu dziecka.

W obydwu tych przypadkach wyświetlony zostanie kalendarz, gdzie zaznaczamy wybrane dni, w których chcemy zgłosić nieobecność. Po zapisaniu zgłoszenia zostaną dodane.

Zgłoszone nieobecności widoczne są w kalendarzu dziecka oraz na listach obecności.

Analogicznie na aplikacji mobilnej:

Usuwanie zgłoszenia nieobecności

W kalendarzu dziecka należy zaznaczyć wybrany dzień lub dni, w których ma zostać usunięte zgłoszenie. Rodzic ma możliwość usunięcia zgłoszenia tylko w wybranych dniach w przód, natomiast placówka może dowolnie zarządzać zgłoszeniami.

Ponownie wybieramy Zgłoś nieobecność i następnie Usuń wcześniejsze zgłoszenia.

Zobacz także jak wygląda zgłaszanie nieobecności przez rodzica w aplikacji:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?