Zgłaszanie nieobecności dzieci to obowiązek, który zwykle leży po stronie rodzica. Zdarzają się jednak sytuacje, w których to placówka zarządza takimi zgłoszeniami. Zgłoszona nieobecność powoduje odliczenie kwoty za posiłek w danym dniu.

Ważne! Placówka ma również możliwość edytowania zgłoszeń nieobecności wstecz, czego nie może dokonać rodzic.

Dodawanie zgłoszenia nieobecności

Nieobecność planowaną można zgłosić z dwóch miejsc w aplikacji:

  • z listy dzieci

  • z profilu dziecka

W obydwu tych przypadkach wyświetlony zostanie kalendarz, gdzie zaznaczamy wybrane dni, w których chcemy zgłosić nieobecność dziecka. Po zapisaniu zgłoszenia zostaną dodane.

Zgłoszone nieobecności widoczne są z odpowiednim oznaczeniem w kalendarzu dziecka oraz na listach obecności.

Analogicznie w aplikacji mobilnej:

Usuwanie zgłoszenia nieobecności

W kalendarzu dziecka należy zaznaczyć wybrany dzień lub dni, w których ma zostać usunięte zgłoszenie. Rodzic ma możliwość usunięcia zgłoszenia tylko w wybranych dniach w przód, natomiast placówka może dowolnie zarządzać zgłoszeniami, również tymi wstecz.

Ponownie wybieramy 'Zgłoś nieobecność' korzystając z jednej z dwóch przedstawionych wcześniej opcji, a następnie klikamy 'Usuń wcześniejsze zgłoszenia'.

Zobacz także jak wygląda zgłaszanie nieobecności przez rodzica w aplikacji INSO.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?