9 marca / v4.1

Ułatwiamy planowanie grafików pracy

Dodaliśmy możliwość powtarzania planu w wybranych dniach.

25 lutego / v4.0

Usprawniamy nawigację wewnątrz naszej aplikacji

Zmieniliśmy całkowicie nawigację wewnątrz naszej aplikacji, aby poruszanie się po niej było jeszcze bardziej intuicyjne. Wszystkie funkcje sprowadziliśmy do 5 zakładek: Dzisiaj, Komunikacja, Kadra, Finanse oraz Placówka.

9 lutego / v3.1

Indywidualne numery rachunków i inne usprawnienia

 • Możliwość wygenerowania i obsługi indywidualnych numerów kont bankowych dla każdego dziecka (zobacz więcej)

 • Możliwość automatycznego naliczania opłaty dziennej, w zależności od tego czy dziecko jest obecne, ma zgłoszoną nieobecność lub jest nieobecne

 • Zmieniamy wygląd danych tabelarycznych w aplikacji. Jako pierwsza zmieniła się lista dzieci, od teraz więcej danych mieści się na ekranie komputera oraz w aplikacji mobilnej. To początek zmian, już niedługo tabele zyskają jeszcze więcej funkcjonalności.

27 stycznia / v3.0

Przedstawiamy nowy profil dziecka

Wprowadziliśmy właśnie aktualizację naszej aplikacji obejmującą nowy profil dziecka oraz dziesiątki mniejszych usprawnień.

Nowy profil dziecka oprócz zmiany prezentowanych danych pozwala na szeroką konfigurację pól i informacji, które chcemy przechowywać. Każde dziecko w swoim profilu może mieć łatwo dostępne załączniki / pliki (orzeczenia, zgody itd).

8 grudnia

Indywidualne wiadomości pracownik - rodzic

W module wiadomości uruchomiliśmy możliwość wysyłania indywidualnych wiadomości do rodziców przez pracowników. Ustawienie to pozwala na komunikację dla specjalistów i i innych użytkowników, którym placówka nie udostępnia wszystkich wiadomości.

W celu włączenia funkcji, w edycji pracownika w sekcji wiadomości należy zaznaczyć "Włącz możliwość indywidualnego kontaktu z rodzicami". Po zapisaniu zmian przy wyborze odbiorcy wiadomości wyświetli się lista rodziców z informacją "Prywatna wiadomość". W przypadku rodzica, zobaczy on imię i nazwisko pracownika oraz stanowisko wpisane w konfiguracji profilu.

24 listopada

Nowa tablica ogłoszeń

Uruchomiliśmy nową wersję tablicy ogłoszeń, która zawiera sporą liczbę nowości:

 • możliwość wysyłania ogłoszenia do wszystkich lub kilku wybranych placówek, grup

 • lista osób, które odczytały ogłoszenie

 • informacja o rodzicach którzy polubili ogłoszenie

 • możliwość formatowania tekstu (pogrubienie, nagłówki, kolory itd)

 • nowy sposób wyświetlania przypiętych ogłoszeń, zajmują teraz mniej miejsca

 • ograniczenie wyświetlania wpisów dla dzieci od daty ich dołączenia do placówki

6 listopada

Upraszczamy zgłaszanie nieobecności

Zmieniliśmy sposób zgłaszania nieobecności oraz odmawiania posiłków przez rodziców, tak aby był jeszcze prostszy. Od teraz po kliknięciu "Zgłoś nieobecność" rodzic zobaczy kalendarz na którym łatwo może zaznaczyć wybrane dni (jeden dzień lub zakres). Następnie z tego samego okna można zgłosić nieobecność, odmówić posiłki oraz usunąć wcześniejsze zgłoszenia.

Ważna zmiana dotyczy logiki dodawania zgłoszeń, wcześniej, jeśli na dany dzień było już zgłoszenie, np. odmówienie posiłku, nie można było zgłosić całkowitej nieobecności. Teraz aplikacja sama rozpozna zmodyfikuje aktualne zgłoszenia według potrzeb. Jeśli zgłoszenie nieobecności nie będzie już możliwe na pierwszy dzień z zakresu, system zapisze tylko kolejne dni i wyświetli stosowny komunikat.

Wszystko po to, aby korzystanie z naszej aplikacji było jeszcze prostsze! :)

29 października

Zmieniamy sposób archiwizacji dzieci

Zmieniliśmy sposób oraz czas przechowywania danych dzieci w systemie. Od teraz po zarchiwizowaniu dziecka jego dane będą dostępne w aplikacji prze okres 5 lat. Zmiana została wprowadzona aby zachować zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi okresu przechowywania dokumentacji.

Konta rodziców zostaną usunięte po okresie 30 dni od daty zarchiwizowania dziecka, pod warunkiem że saldo rachunku dziecka jest równe zero. W przeciwnym wypadku konto rodzica zostanie usunięte dopiero po uregulowaniu salda.

W każdym momencie możliwe jest całkowite usunięcie dziecka lub odłączenie konta rodzica. Operacje te można wykonać po przejściu na listę zarchiwizowanych dzieci, w menu: Placówka > Archiwum dzieci.

26 października

Wyszukiwarka dzieci i pracowników

Uruchomiliśmy dzisiaj wyszukiwarkę wewnątrz aplikacji, która daje możliwość szybkiego znalezienia i przejścia do profilu dziecka lub pracownika.

W widocznej na górze belce (w przeglądarce na komputerze), bądź w zakładce "Szukaj" w aplikacji na telefonach wystarczy wpisać wyszukiwane słowo a w wynikach, niezależnie od kontekstu i placówki w którym aktualnie jesteśmy zobaczymy znalezione dzieci i pracowników ze wszystkich placówek. Możesz użyć klawisza "Enter" aby przejść od razu do pierwszego znalezionego wyniku.


20 października

Konfigurator opłat i rozliczenia

Poznaj kolejną nowość w aplikacji. Konfigurator opłat umożliwia zarządzanie dodatkowymi opłatami w placówce. Po wejściu do zakładki Rozliczenia > Opłaty możesz zdefiniować różne typy kosztów: dla wszystkich dzieci, z wybranej grupy bądź wybranych indywidualnie. Nowa funkcja pozwoli również na naliczanie opłat codziennych, np. za spóźnienie rodzica po odbiór dziecka.

W ostatnim czasie wprowadziliśmy również kilka mniejszych usprawnień:

 • Możliwość konfiguracji osobnych numerów kont bankowych do wpłaty za czesne i posiłki

 • Nowy mechanizm przenoszenia dziecka między placówkami, dzieci przenoszone są teraz jako kopia (zobacz więcej)

 • Możliwość edycji naliczonych odsetek

 • Usprawniliśmy zakładanie konta pracownika, który również jest rodzicem - kolejność zakładania kont nie ma już znaczenia

 • Dodawanie pracownika bez konta w aplikacji (taki pracownik jest widoczny w aplikacji, np. na grafiku, lecz nie ma danych do logowania)

 • Wprowadziliśmy nową nawigację i przełączanie między kolejnymi rozliczeniami

19 października

Aktualizacja aplikacji na iOS

W sklepie App Store dostępna jest już aktualizacja aplikacji na iOS. Nowa wersja zawiera liczne usprawnienia i optymalizację wydajności.

6 października

Nowa aplikacja mobilna na Androida

W sklepie Google Play pojawiła się właśnie nowa wersja naszej aplikacji mobilnej. Aktualizacja zawiera poprawki zgłaszanych błędów (m.in. wylogowywania z aplikacji na niektórych urządzeniach, działania menu), a także liczne usprawnienia wydajności i szybkości działania.

30 września

Moduł windykacji i inne usprawnienia

Moduł windykacji to nowość w aplikacji inso. Funkcja ta pozwoli na łatwe sprawdzenie i zweryfikowanie aktualnych zaległości a także wysłanie przypomnienia o płatności do rodziców.

Aby skorzystać z modułu należy się udać do zakładki Finanse > Windykacja.

W ostatnim czasie wprowadziliśmy również kilka mniejszych usprawnień:

 • Dodaliśmy możliwość zmiany nazw opłat - czesnego oraz posiłków. Zmiany można wprowadzić w ustawieniach rozliczeń

 • Indywidualne terminy płatności - dla każdego dziecka w jego profilu można ustawić inny termin płatności

 • Rozbudowaliśmy raporty PDF i XLS z listą rozliczeń

 • Możliwość zapamiętania sesji na urządzeniu, tak aby nie musieć logować się za każdym razem - przy logowaniu wystarczy zaznaczyć opcję "Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu"

 • Rozwiązaliśmy problem który mógł powodować brak dźwięku w niektórych filmach umieszczanych na osi czasu


21 września

Indywidualne role pracowników, konta specjalistów

Uruchomiliśmy właśnie długo oczekiwaną funkcję zarządzania uprawnieniami pracowników. Możesz teraz stworzyć indywidualne uprawnienia i określić pracownikom konkretne funkcje do których mają dostęp.

Możesz również założyć konto specjalisty (np. logopedy), który ma dostęp tylko do swojego dziennika. Bez problemu założysz konto dla osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć dodatkowych, która będzie mogła sprawdzać listy obecności na zajęciach.

Zobacz więcej:


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?