Rodzic po zalogowaniu się do konta w aplikacji INSO widzi następujące moduły:

  • Dzisiaj

  • Komunikacja

  • Dzieci

  • Rozliczenia

  • Pomoc

Po przejściu do modułu Dzisiaj wyświetla się Tablica ogłoszeń, na której widoczne są ogłoszenia skierowane do placówki lub grupy, do której uczęszcza dziecko/dzieci. Na tablicy ogłoszeń rodzicowi wyświetlają się również Aktywności dzieci.

Moduł Komunikacji zawiera Wiadomości bezpośrednie do każdego rodzica.

Rodzic ze swojego konta może skontaktować się z wychowawcami grupy dziecka lub dyrekcją. Będzie także mógł wysyłać wiadomości prywatne bezpośrednio do pracownika, ale tylko jeżeli zostaną wcześniej uruchomione przez placówkę.

Moduł Dzieci zawiera dwie funkcje: listę dzieci, czyli nic innego, jak profil dziecka.

Z tego poziomu rodzic może zgłosić nieobecność dziecka, podejrzeć kalendarz obecności oraz informacje o dziecku. Druga funkcja, która znajduje się w module Dzieci to dane kontaktowe. Rodzic z poziomu swojej aplikacji może dodać do profilu swojego dziecka osoby kontaktowe.

Te informacje widoczne są z poziomu placówki w profilu dziecka w zakładce osoby kontaktowe.

Ostatni ważny moduł to Rozliczenia. Tutaj rodzic widzi jaką kwotę ma do zapłaty za pobyt swojego dziecka w placówce.

Po prawej stronie klikając w "zobacz szczegóły rachunku ..." rodzic ma dostęp do szczegółowego rozliczenia swojego dziecka.

Na samym dole znajduje się Pomoc.

Po przejściu do tego modułu przekierowuje rodzica do artykułów pomocniczych skierowanych do aplikacji rodzica. https://pomoc.inso.pl/pl/collections/2536985-aplikacja-rodzica

Pamiętaj!

Rodzic w aplikacji widzi to, co placówka uruchomi w ustawieniach aplikacji. To placówka decyduje o tym, co jest widoczne dla rodziców.

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?