Rodzic po zalogowaniu się do konta w aplikacji INSO widzi następujące moduły:

  • Dzisiaj

Po przejściu do modułu 'Dzisiaj' wyświetla się 'Tablica ogłoszeń', na której widoczne są ogłoszenia skierowane do placówki lub grupy, do której uczęszcza dziecko/dzieci. Na tablicy ogłoszeń rodzicowi wyświetlają się również aktywności dzieci.

Oprócz 'Tablicy ogłoszeń', rodzic znajdzie tam również 'Kalendarz' placówki, 'Pliki' przesłane przez placówkę, 'Zadania domowe' oraz 'Zajęcia online' - o ile takie zajęcia są zaplanowane.

  • Komunikacja

Moduł 'Komunikacji' zawiera wiadomości skierowane do rodzica lub grupy rodziców jeśli jest to wiadomość grupowa. Rodzic ze swojego konta może skontaktować się z wychowawcami grupy dziecka lub dyrekcją, może również wysyłać wiadomości prywatne bezpośrednio do pracownika, o ile placówka umożliwiła taką formę kontaktu.

  • Dzieci

W module 'Dzieci' zobaczymy dzieci przypisane do danego konta rodzica. Z tego poziomu rodzic może zgłosić nieobecność dziecka, podejrzeć kalendarz obecności oraz informacje o dziecku.

Druga funkcja, która znajduje się w tym module to 'Dzienniki', rodzice mogą podejrzeć dzienniki przypisane do dziecka, o ile placówka umożliwiła ich podgląd.

  • Rozliczenia

Kolejny ważny moduł to 'Rozliczenia' - tutaj rodzic widzi kwotę, którą ma do zapłaty za pobyt swojego dziecka w placówce. Po wybraniu konkretnego rozliczenia i kliknięciu "Zobacz rachunek" rodzic ma dostęp do szczegółowego rozliczenia swojego dziecka.

  • Ustawienia

Ostatni moduł na koncie rodzica to 'Ustawienia'. W tej zakładce rodzic może ustawić jaką formę powiadomień preferuje.

Pamiętaj!

To placówka decyduje o tym, co jest widoczne dla rodziców.

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?