Zmiana nawigacji dotyczy zarówno aplikacji w przeglądarce internetowej, jak i wersji na urządzenia mobilne. Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na zgłoszenia użytkowników dotyczące usprawnienia poruszania się po aplikacji. Nowy sposób nawigacji znacznie upraszcza korzystanie z Inso i szereguje funkcję dzieląc je na moduły.

Zobacz wideo z omówieniem zmian

Nawigacja aplikacji w przeglądarce internetowej

Po zalogowaniu się do aplikacji wybieramy placówkę, której dane chcemy widzieć. Obecnie wszystkie funkcje aplikacji zostały przyporządkowane do 5 głównych modułów:

  • Dzisiaj - zakładka służąca do podglądu bieżących informacji w formie podsumowania dnia oraz zawierająca funkcje wykorzystywane do obsługi codziennych czynności w placówce, m.in. listy obecności, dzienniki, zamówienia posiłków i inne,

  • Komunikacja - zakładka służąca do komunikacji z rodzicami oraz wewnątrz placówki,

  • Kadra - zakładka mająca na celu usprawnienie zarządzanie pracownikami w aplikacji, zawiera listę pracowników, grafiki pracy, wnioski urlopowe, zarządzanie uprawnieniami i inne,

  • Finanse - zakładka dotycząca wszystkiego co związane z rozliczeniami: bieżące rachunki, konfiguracja opłat, a także wpłaty, import płatności i windykacja,

  • Placówka - zakładka zbierająca wszystkie informacje o placówce, służąca głównie do konfigurowania ustawień i podglądu danych.

Ważne!

Ustawienia abonamentu przeniesione zostały do menu rozwijanego z listy, znajdującego się pod przyciskiem Zalogowany jako > Ustawienia aplikacji.

Ustawienia podzielone są na konkretne zakładki, w sposób analogiczny do poprzedniej wersji systemu, służące do konfiguracji ustawień aplikacji, dostępu do faktur i umów, do udzielenia dostępu do konta oraz pomocy, która zawiera artykuły opisujące funkcje aplikacji.

Nawigacja w aplikacji mobilnej

Wszystkie główne moduły aplikacji widzimy na dole ekranu, analogiczne do aplikacji w przeglądarce internetowej. Następnie konkretne funkcje dla danej zakładki znajdują się na górze ekranu. Aby zobaczyć ukryte zakładki należy przesunąć placem w lewą stronę.

Pod niebieskim przyciskiem ukryto wszystkie najważniejsze akcje dla każdego z modułów - jest on łatwo dostępny i ułatwia wykonywanie tych czynności z poziomu aplikacji mobilnej.

W prawym górnym rogu znajdują się inicjały placówki, której obecnie mamy podgląd. W celu zmiany należy kliknąć w ikonę, wtedy rozwinie się menu służące do wyboru aktualnie przeglądanej placówki oraz zmiany grupy. Dodatkowo mamy dostęp do menu użytkownika oraz powiadomień.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?