Aplikacja INSO wspomaga zarządzanie kadrą poprzez tworzenie i planowanie grafików pracy.

W zakładce Kadra > Grafik pracy mamy możliwość filtrowania grafiku po placówkach, ale również po grupach, do których są przypisani odpowiedni pracownicy.

Tworzenie grafiku pracy

Aby wprowadzić godziny pracy pracowników należy przejść do zakładki Grafik pracy.

Następnie, poprzez + Planuj czas pracy, ustalić grafik dla każdego z pracowników.

Kolejno należy indywidualnie ustalić czas pracy oraz wybrać częstotliwość występowania na kilka sposobów:

  • Nie powtarzaj - dodanie planowanego czasu pracy na wybrany dzień,

  • Codziennie - dodanie planowanego czasu pracy na stałe na wszystkie dni,

  • Codziennie do końca tygodnia - dodanie planowanego czasu pracy na wszystkie dni do końca tygodnia,

  • Co tydzień w (dzień) - dodanie planowanego czasu pracy na stałe w wybranym dniu tygodnia,

  • Co 2 tygodnie w (dzień) - dodanie planowanego czasu pracy na stałe w wybranym dniu, występujące co dwa tygodnie.

Wprowadzone dane utworzą grafik pracy, wraz z ilością godzin przypadająca na dany dzień.

Zmiany w grafiku pracy

Jeżeli chcemy zmienić zaplanowane godziny należy kliknąć w grafik konkretnego pracownika, a następnie wybrać nowy czas pracy.

Jeżeli zmiana dotyczy grafiku zaplanowanego również na inne dni, aplikacja umożliwi wybór czy zmiana ma dotyczyć tylko tego dnia czy również kolejnych dni, zaplanowanych w przyszłości.

Usuwanie grafiku pracy

Jeżeli chcemy usunąć zaplanowane godziny należy kliknąć w grafik konkretnego pracownika, a następnie kliknąć przycisk 'usuń'.

Jeżeli próba usunięcia dotyczy grafiku zaplanowanego również na inne dni, aplikacja umożliwi wybór czy zmiana ma dotyczyć tylko tego dnia czy również kolejnych dni, zaplanowanych w przyszłości.

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?