Aplikacja INSO umożliwia generowanie indywidualnych numerów kont bankowych dla dzieci.

Identyfikacja masowych płatności wykorzystuje tzw. konta wirtualne, generowane do rachunku bankowego danej instytucji. W ten sposób, każdy kontrahent, a w tym przypadku dziecko otrzymuje własny indywidualny numer rachunku, na który rodzic może wpłacać bieżące opłaty, np. czesne, posiłki czy zajęcia dodatkowe.

Konfiguracja ustawień

Aby włączyć taką możliwość należy przejść do zakładki Finanse > Ustawienia rozliczeń, a następnie w sekcji 'Płatności i numery kont bankowych' zaznaczyć opcję dotyczącą indywidualnych numerów.

Kolejny krok to wskazanie prefiksu numeru konta (uzyskanego z banku) oraz innych niezbędnych danych do wykonywanych przelewów.

Jeżeli placówka posiada osobne konta rozliczeniowe dla opłat za czesne oraz posiłki - indywidualne konta również są możliwe.

Na podstawie wprowadzonego prefiksu automatycznie utworzy się indywidualny numer konta bankowego dla każdego dziecka. Podgląd stworzonych numerów kont bankowych dostępny jest w profilu dziecka w zakładce 'Rozliczenia'.

Ważne!

Wprowadzając indywidualne numery rachunku dla dzieci, nie należy łączyć rodzeństwa w wspólne konto rozliczeniowe.

Dokonywanie płatności przez rodzica

Dane do przelewu widoczne będą także w aplikacji rodzica, w zakładce 'Rozliczenia'.

Dodatkowo jeżeli placówka korzysta z druczków wydawanych rodzicom, ta informacja również jest tam dostępna. Taki druczek można pobrać poprzez przejście do zakładki Finanse > Rozliczenia > Operacje, a następnie wybranie opcji 'Informacje do płatności'.

Dla placówek korzystających z pakietu, który pozwala tylko na przelewy online dane dotyczące odpowiedniego numeru konta zostaną automatycznie uzupełnione podczas dokonywania opłaty przez pośrednika transakcji (Blue Media), a więc numery kont bankowych nie będą wyświetlane w zakładce 'Rozliczenia' na koncie rodzica - rodzic będzie widział tylko kwotę i przycisk 'Opłać rachunek'.


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?