Aplikacja INSO umożliwia generowanie indywidualnych numerów kont bankowych dla dzieci.

Identyfikacja masowych płatności wykorzystuje tzw. konta wirtualne, generowane do rachunku bankowego danej instytucji. W ten sposób, każdy kontrahent, a w tym przypadku dziecko otrzymuje własny (indywidualny) numer rachunku, na który rodzic może wpłacać bieżące opłaty, np. czesne, opłaty za posiłki.

Aby włączyć taką możliwość należy przejść do zakładki Ustawienia > Rozliczenia.

Następnie w sekcji Płatności i numery kont bankowych zaznaczyć opcję dotyczącą indywidualnych numerów. Kolejny krok to wskazanie prefiksu numeru konta (uzyskanego z banku) oraz innych potrzebnych danych do przelewu.

Jeżeli placówka posiada osobne konta rozliczeniowe dla opłat za czesne oraz posiłki - indywidualne konta również są możliwe.

Na podstawie wprowadzonego prefiksu automatycznie utworzy się indywidualny numer konta bankowego dla każdego dziecka.

Podgląd numeru dostępny jest w profilu dziecka w zakładce Rozliczenia.

Dane do przelewu widoczne będą także w aplikacji rodzica, w zakładce Rozliczenia.

Dodatkowo jeżeli placówka korzysta z druczków wydawanych rodzicom (plik Informacje do płatności) - ta informacja również jest tam dostępna.

Natomiast dla placówek korzystających z pakietu, który wykorzystuje tylko przelewy online dane dotyczące odpowiedniego numeru konta zostaną same uzupełnione podczas dokonywania opłaty i nie są wyświetlane w zakładce Rozliczenia na koncie rodzica.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?