Zastosowanie czytników ma na celu usprawnienie zarządzania placówką poprzez zapewnienie wielu korzyści:

  • rejestracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku,

  • rejestracja czasu pracy nauczycieli i opiekunów,

  • kontrola dostępu do budynku placówki.

Jeżeli placówka zdecydowała się na zamontowanie czytników, pierwszym krokiem będzie przypisanie dostępów dzieciom oraz pracownikom w aplikacji INSO.

Nadawanie dostępu

Aby przypisać kartę dostępową lub kod PIN dziecku należy przejść do zakładki Dzieci > Lista dzieci i wybrać konkretnego podopiecznego. Następnie skorzystać z zakładki Kontrola dostępu.

W przypadku nauczycieli i opiekunów wybrać zakładkę Pracownicy > Lista pracowników oraz wskazać konkretnego pracownika.

Następnie, zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku, w zależności od wybranego sposobu identyfikacji dostępu do placówki wprowadzić dane - wybrać z dostępnej listy kartę lub przypisać kod PIN.

Podsumowanie wprowadzonych dostępów dla całej placówki, można zobaczyć w zakładce Kontrola dostępu > Lista kluczy. Można tam wyszukać konkretnego pracownika lub dziecko, któremu nadano dostęp.

Dodatkowo pod zakładką Placówka > Kontrola dostępu > Historia dostępu widzimy wszystkie odczyty z czytnika, z dokładnością do daty i godziny.

Rejestracja czasu pobytu dziecka

Ewidencja obecności dziecka polega na zbliżeniu identyfikatora do czytnika, w momencie przyjścia i wyjścia dziecka. Dane te automatycznie uzupełniają się w liście obecności, z dokładnością do konkretnej godziny.

Dodatkowo istnieje możliwość podglądu czasu spędzonego w placówce z poziomu kalendarza obecności w profilu dziecka.

Ważne!

Zastosowanie czytników do ewidencji obecności dzieci może znacznie ułatwić rozliczenia w placówce. Na podstawie danych, dotyczących obecności, automatycznie wygenerowane rozliczenie odpowiednio uwzględni opłaty za posiłki.

Rejestracja czasu pracy

Aplikacja umożliwia rejestrację czasu pracy wszystkich pracowników wraz z kontrolą dostępu do placówki.

Na tej podstawie, dyrekcja placówki ma możliwość poglądu ilości przepracowanych dni oraz czasu pracy w skali miesiąca każdego z pracowników.

Dodatkowo poprzez zastosowanie Grafików pracy można planować grafik na każdy dzień.

Następnie na podstawie odbicia obecności przez pracownika z zastosowaniem czytnika, uzupełniona zostanie informacja o długości pobytu w pracy. W ten sposób możemy zobaczyć planowany oraz rzeczywisty czas pracy.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?