Po dodaniu dziecka do placówki, tworzy się profil dziecka. Jest to kompleksowe rozwiązanie do ewidencji danych podopiecznych.

Aby przejść do profilu dziecka należy wybrać, przykładowo z listy dzieci lub listy obecności, konkretne dziecko, a następnie, w celu łatwego przełączenia widoku między kolejnymi dziećmi wystarczy skorzystać z opcji: Poprzednie/Następne dziecko.

Dodatkowo, po prawej stronie dostępne są przyciski służący do szybkiej obsługi czynności takich jak zgłaszanie nieobecności, kontrola osób uprawnionych do odbioru, dodawanie wpłat oraz zakładanie konta rodzica.

  • Zakładka 'Podsumowanie' to podstawowe informacje o dziecku, osobach kontaktowych, zawiera aktualne saldo rozliczeń oraz kalendarz obecności dziecka. Służy do prostej weryfikacji, aktualnych danych dziecka odnośnie jego życia w placówce.

  • Zakładka 'Dane dziecka' przedstawia dane personalne oraz informacje o diecie, a dodatkowo umożliwia przesyłanie załączników.

Ważne! Jeżeli dokonano indywidualnej konfiguracji profilu dziecka, widok zakładki 'Dane dziecka' zostanie dostosowany do zdefiniowanych pól.

Przykład:

  • Zakładka 'Kalendarz' przedstawia frekwencję dziecka w danym miesiącu. Z tego miejsca można również zgłaszać nieobecności lub odwołać posiłki.

  • Zakładka 'Osoby kontaktowe' służy do podglądu wprowadzonych danych lub dodania konta rodzica.

  • Zakładka 'Rozliczenia' prezentuje historię rozliczeń dziecka. Umożliwia także dodawanie wpłat lub tworzenie wspólnych kont rozliczeniowych poprzez łączenie dzieci.

  • Zakładka 'Zajęcia' prezentuje zajęcia dodatkowe, na które zapisane jest dziecko.

  • Zakładka 'Kontrola dostępu' ma zastosowanie dla placówek korzystających z czytników, w celu powiązania dziecka z numerem PIN lub kartą dostępową do placówki.

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?