Po dodaniu dziecka do placówki, tworzy się profil dziecka. Jest to kompleksowe rozwiązanie do ewidencji danych podopiecznych.

Aby przejść do profilu dziecka należy wybrać, przykładowo z listy dzieci lub listy obecności, konkretne dziecko. Następnie istnieje możliwość łatwego przełączenia widoku. Jeżeli chcemy przejść do kolejnego profilu należy wybrać: Poprzednie/Następne dziecko.

Dodatkowo, po prawej stronie dostępne są przyciski służący do szybkiej obsługi czynności takich jak zgłaszanie nieobecności, kontrola osób uprawnionych do odbioru, dodawanie wpłat oraz zakładanie konta rodzica.

Zakładka Podsumowanie to podstawowe dane dziecka, osoby kontaktowe, aktualne saldo rozliczeń oraz kalendarz obecności dziecka. Służy do prostej weryfikacji, aktualnych danych dziecka odnośnie jego życia w placówce.

Zakładka Dane dziecka przedstawia dane personalne, informacje o diecie oraz umożliwia przesyłanie załączników.

Natomiast jeżeli dokonana zostanie indywidualna konfiguracja profilu dziecka, widok zakładki zostanie dostosowany do zdefiniowanych pól. Przykład:

Zakładka Kalendarz przedstawia frekwencję dziecka w danym miesiącu. Z tego miejsca można również zgłaszać nieobecności lub odwołać posiłki.

Zakładka Osoby kontaktowe, służy do podglądu wprowadzonych danych lub dodania konta rodzica.

Zakładka Rozliczenia prezentuje historię rozliczeń dziecka. Umożliwia także dodawanie wpłat lub tworzenie wspólnych kont rozliczeniowych poprzez łączenie dzieci.

Zakładka Zajęcia prezentuje zajęcia dodatkowe, na które zapisane jest dziecko.

Zakładka Kontrola dostępu ma zastosowanie dla placówek korzystających z czytników, w celu powiązania dziecka z numerem PIN lub kartą dostępową do placówki.

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?