Profil dziecka stanowi podstawowe źródło danych i informacji o dziecku.

W związku z tym, aplikacja umożliwia ustawienie indywidualnej konfiguracji profilu dziecka, w zależności od potrzeb dotyczących gromadzenia informacji o podopiecznych.

Konfiguracja

W celu skonfigurowania profilu dziecka należy przejść do 'Ustawień aplikacji', a następnie wybrać zakładkę 'Profil dziecka'.

Wprowadzenie dodatkowych pól ma na celu stworzenie lub zarządzanie sekcjami profilu, służącymi do ewidencji danych dziecka.

Przykładowe konfiguracje mogą zawierać informacje dotyczące:

  • Poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP)

  • Zgód rodziców

Aby dodać nową sekcje w profilu dziecka należy wybrać '+ Dodaj grupę atrybutów' Następnie nadać nazwę grupy oraz zdecydować czy dane mają być wyświetlane w dzienniku oraz dla rodziców.

Dla każdego atrybuty można utworzyć więcej niż jedno pole, aby to zrobić należy wybrać '+ Dodaj pole'. Istnieje możliwość wprowadzenia nazwy oraz wyboru typu pola: tekst, długi tekst, liczba, data, tak/nie.

Ponadto można zarządzać kolejnością występowania sekcji w profilu dziecka. W tym celu należy posłużyć się strzałkami znajdującymi się przy nazwie grupy i przeciągnąć odpowiednio w dół lub w górę.

Uzupełnienie danych w profilu dziecka

Po zapisaniu konfiguracji, wprowadzone pola widoczne będą w profilu każdego dziecka. Aby uzupełnić wybrane pola należy przejść do edycji profilu. Podgląd danych widoczny będzie w zakładce 'Dane dziecka'.

Widok danych dziecka w dzienniku elektronicznym

Jeżeli przy tworzeniu sekcji z konfiguracji profilu dziecka wybrano 'Wyświetlaj w dzienniku', dane będą widoczne w wydruku dziennika, po ich wcześniejszym uzupełnieniu w profilu dziecka.

Przykładowy widok:

Raporty

Dodatkowo wprowadzone w ten sposób dane można wyeksportować w formacie XLSX poprzez skorzystanie z opcji Placówka > Raporty > Lista dzieci, a następnie wybór odpowiednich kolumn raportu.

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?