Profil dziecka stanowi podstawowe źródło danych i informacji o dziecku.

W związku z tym, aplikacja umożliwia ustawienie indywidualnej konfiguracji profilu dziecka, w zależności od potrzeb dotyczących gromadzenia informacji o podopiecznych.

W celu skonfigurowania profilu dziecka należy przejść do Ustawień aplikacji, a następnie zakładki Profil dziecka.

Wprowadzenie dodatkowych pól ma na celu stworzenie lub zarządzanie sekcjami profilu, służącymi do ewidencji danych dziecka.

Przykładowe konfiguracje mogą zawierać informacje dotyczące:

  • Poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP)

  • Zgód rodziców

Aby dodać nową sekcje w profilu dziecka należy wybrać + Dodaj grupę atrybutów. Następnie nadać nazwę grupy oraz zdecydować czy dane mają być wyświetlane w dzienniku oraz dla rodziców.

Następnie dodać pola poprzez + Dodaj pole. Istnieje możliwość wprowadzenia nazwy oraz wyboru typu pola: tekst, długi tekst, liczba, data, tak/nie.

Ponadto można zarządzać kolejnością występowania sekcji w profilu dziecka. W tym celu należy posłużyć się strzałkami znajdującymi się przy nazwie grupy i przeciągnąć odpowiednio w dół lub w górę.

Po zapisaniu, wprowadzone pola widoczne będą w profilu każdego dziecka. Aby uzupełnić wybrane pola należy przejść do edycji profilu. Następnie pogląd danych widoczny będzie w zakładce Dane dziecka.

Jeżeli dodana sekcja oznaczona była 'Wyświetlaj w dzienniku', po uzupełnieniu tych danych w profilu dziecka widoczne będą one w wydruku dziennika:

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?