Aby właściwie skonfigurować ustawienia dotyczące rozliczeń, należy przejść przez 6 kroków, które znajdują się w zakładce Finanse > Ustawienia rozliczeń.

Ważne! W aplikacji można wygenerować rozliczenia na kilka dni przed zakończeniem miesiąca lub 1-go dnia każdego miesiąca. To użytkownik decyduje o momencie, w którym rozliczenia mają zostać wygenerowane.

Zdarzają się przypadki, w których konieczne jest ręczne wygenerowanie rozliczenia w trakcie miesiąca, na przykład:

  • gdy dziecko dołączyło do placówki w połowie miesiąca i to jego pierwsze rozliczenie.

W takich przypadkach aplikacja podpowie dane wprowadzone do konfiguracji, umożliwiając ręczną edycję tych danych za pomocą niebieskiego przycisku 'Wygeneruj'.

Ważne! Pierwsze rozliczenie dziecka w placówce służy do ręcznej zmiany wartości, dzięki czemu bezproblemowo uwzględnimy jednorazowe zmiany wynikające z poprzednich okresów rozliczeniowych, kiedy placówka nie korzystała jeszcze z aplikacji.

Zanim przystąpisz do generacji rozliczeń zastanów się jakie dane powinno zawierać pierwsze rozliczenie w aplikacji, np. czy będzie to sama kwota czesnego, czy czesne i posiłki, a może dodatkowe opłaty?

  • Przykład dla konfiguracji posiłków - płatne z dołu:

  • Przykład dla konfiguracji posiłków - płatne z góry:

Po kliknięciu 'Wygeneruj' utworzone zostanie pierwsze rozliczenie dziecka:

  • kwota czesnego będzie odpowiadać kwocie wprowadzonej w konfiguracji rozliczeń, jeżeli chcemy to zmienić możną ją edytować,

  • zgłoszone nieobecności powodują odliczenie kwot za posiłek za każde zgłoszenie.

Dodatkowo jeżeli dziecko posiada nadpłaty lub niedopłaty należy je wprowadzić jako saldo z poprzedniego miesiąca, np. -100 jeżeli to niedopłata, lub 250 jeżeli nadpłata. Aby zatwierdzić wprowadzone liczby wybieramy 'Zapisz'.

Zapisane rozliczenie dostępne będzie na liście rozliczeń.

Aby sprawdzić szczegóły indywidualnego rachunku wystarczy kliknąć w wybrane rozliczenie dziecka z gotowej listy rozliczeń.

W zależności od konfiguracji i wprowadzonych danych, podsumowanie rozliczenia zawiera wyszczególnione sekcje opłat za: czesne, posiłki oraz inne opłaty (jeżeli występują).

Jak wprowadzić płatność dokonaną przez rodzica dla danego rozliczenia?

Wprowadzanie płatności ręcznie

W celu wprowadzenia płatności do aplikacji, klikamy +płatność na dole podsumowania rozliczenia lub po prawej stronie listy rozliczeń.

Następnie wprowadzamy kwotę zapłaconą przez rodzica i zatwierdzamy przyciskiem 'Zapłacono'. Po tej operacji, rozliczenie zostanie zaktualizowane o wprowadzoną wartość salda konta dziecka.

Ważne! Brak zielonego oznaczenia przy nazwisku dziecka oznacza, że rozliczenie nie zostało przesłane do rodziców.

Wysłanie rozliczenia jest konieczne, aby rodzic widział rozliczenie na koncie w aplikacji. Można tego dokonać przesyłając wszystkie rozliczenia grupowo lub rozliczenia pojedynczych dzieci.

Ręczne wprowadzanie płatności przez placówkę to tylko jedna z możliwości rejestrowania wpłat, które oferuje aplikacja INSO. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który krótko opisuje inne sposoby księgowania wpłat w aplikacji - link.

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?