Aby właściwie skonfigurować ustawienia dotyczące rozliczeń, należy przejść przez 6 kroków, które znajdują się w zakładce Finanse > Ustawienia rozliczeń.

Aplikacja generuje rozliczenia automatycznie, 1. dnia każdego miesiąca. Są jednak przypadki, w których konieczne jest ręczne wygenerowanie rozliczenia:

  • gdy dziecko dołączyło do placówki w połowie miesiąca,

  • gdy jest to pierwsze rozliczenie dziecka.

W takich przypadkach aplikacja podpowie dane wprowadzone do konfiguracji, jednocześnie umożliwiając ręczną edycję tych danych.

Ważne! Pierwsze rozliczenie dziecka w placówce służy do ręcznej zmiany wartości, dzięki czemu bezproblemowo uwzględnimy jednorazowe zmiany wynikające z poprzednich okresów rozliczeniowych, kiedy placówka nie korzystała jeszcze z aplikacji.

Zanim przystąpisz do generacji rozliczeń zastanów się jakie dane powinno zawierać pierwsze rozliczenie w aplikacji, np. czy będzie to sama kwota czesnego, czy czesne i posiłki, a może dodatkowe opłaty.

Przykład dla konfiguracji posiłków - płatne z dołu:

Przykład dla konfiguracji posiłków - płatne z góry:

Po wybraniu Wygeneruj stworzone zostanie rozliczenie dla dziecka. Kwota czesnego będzie odpowiadać tej wprowadzonej w konfiguracji, jeżeli chcemy to zmienić możną ją edytować.

Jeżeli chodzi o zgłoszone nieobecności powodują one odliczenie kwot za posiłek za każde zgłoszenie.

Dodatkowo jeżeli dziecko posiada nadpłaty lub niedopłaty należy je wprowadzić jako saldo z poprzedniego miesiąca, np. -100 jeżeli to niedopłata, lub 250 jeżeli nadpłata. Aby zatwierdzić wybieramy Zapisz.

Rozliczenie dostępne będzie na liście rozliczeń. Mamy także możliwość sprawdzenia każdego rachunku indywidualnie, klikając na jeden z wierszy listy rozliczeń.

W zależności od konfiguracji i wprowadzonych danych podsumowanie rozliczenia może zawierać wyszczególnione sekcjami dotyczącymi opłat za czesne, posiłki oraz inne opłaty.

Wprowadzanie płatności ręcznie

W celu wprowadzenia płatności do aplikacji, klikamy +płatność na dole podsumowania rozliczenia lub po prawej stronie Listy rozliczeń. Następnie wprowadzamy kwotę zapłaconą przez rodzica i zatwierdzamy przyciskiem Zapłacono.

Po tej operacji, rozliczenie zostanie zaktualizowane o wprowadzoną wartość salda konta dziecka. Brak zielonego oznaczenia przy nazwisku dziecka oznacza, że rozliczenie nie zostało przesłane do rodziców. Jeżeli chcemy, aby rodzic widział rozliczenie w aplikacji rodzica można tego dokonać przesyłając wszystkie rozliczenia lub rozliczenia konkretnych dzieci.

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?