System INSO umożliwia obsługę płatności dokonywanych przez rodziców. Aby zaplanować przebieg tego procesu, należy przejść do modułu Ustawienia > Rozliczenia oraz wybrać zakładkę Płatności i numery kont bankowych.

Na początku należy określić, w jakiej formie odbywają się płatności w placówce. Jeżeli odbywają się tylko gotówką, odpowiadamy Tak i na tym kończymy konfigurację. Natomiast w przypadku, gdy płatności odbywają się także przelewem, wybieramy odpowiedź Nie. Następnie aplikacja poprosi o podanie podstawowych danych do przelewu. Ważne także będzie określenie terminu płatności, do którego rodzice powinni uregulować swoje zobowiązanie w danym miesiącu.

Uwaga! Informacja dla rodziców dotycząca rozliczeń uwzględni dzień kolejny po dniu wpisanym w terminie płatności. W tym samym dniu zostanie także wysłane powiadomienie dla rodzica o nieuregulowanej płatności, o ile placówka uwzględni to w ustawieniach aplikacji.

Aplikacja może także wygenerować unikalny tytuł przelewu dla rodziców. Po wybraniu tej opcji, rodzic będzie widział w aplikacji prośbę o wpisanie w tytule wygenerowanego identyfikatora. Ta opcja jest przydatna, jeżeli placówka korzysta z importu płatności, ponieważ unikalny tytuł posłuży do rozpoznania płatności i przypisania jej automatycznie do konkretnego dziecka.

Bardzo ważnym krokiem jest określenie, czy rodzic będzie miał dostęp do płatności internetowych, co pozwoli mu na szybkie opłacenie rachunku jednym kliknięciem bezpośrednio z aplikacji. Dzięki temu płatność zostanie zaksięgowana automatycznie, bez konieczności wprowadzania jej ręcznie.

Istnieje również możliwość ustawienia innych numerów kont dla opłat za czesne oraz za posiłki. W momencie kiedy wprowadzimy dwa różne numery kont, rodzic dokonując płatności, będzie miał wyszczególnione osobne rachunki do zapłaty.

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?