Dziennik indywidualny służy do dokumentowania przebiegu nauczania jednego dziecka.


W celu dodania nowego dziennika należy przejść do zakładki Dzisiaj > Dzienniki >Operacje, a następnie wybrać z listy 'Nowy dziennik specjalistyczny'.

Kolejno uzupełniamy nazwę, rok szkolny, daty obowiązywania dziennika oraz dziecko, którego dotyczy dziennik. Sekcja 'Kadra' dotyczy kadry, która ma mieć dostęp do dziennika.

Dodatkowo konfigurujemy, czy chcemy, aby widoczne były następujące moduły:

 • Współpraca z osobami współdziałającymi

  Dodanie wpisu dotyczącego współpracy np. z rodzicem, psychologiem czy innym specjalistą.

 • Godziny pracy

  Możliwość rejestracji godzin pracy nauczyciela, przy dodawaniu wpisu w dzienniku.

 • Lista obecności

  Lista obecności dziecka na utworzonych zajęciach.

 • Dostęp dla rodziców

  Możliwość udostępnienia podglądu dziennika dla konta rodzica/rodziców.

Po wprowadzeniu danych dziennika klikamy 'Zapisz'.

 • W zakładce 'Podsumowanie' można zamieszczać charakterystykę dziecka, jego postępy oraz inne notatki dotyczące przebiegu nauczania.

 • Zakładka 'Zajęcia' służy do dokumentowania realizacji programu zajęć.

 • Zakładka 'Rozkład zajęć' służy do ewidencji tygodniowego rozkładu lekcji dla dziecka.

Aplikacja umożliwia podgląd historii zmian wprowadzonych do dziennika, wraz z zachowaniem daty oraz rejestracji osoby wprowadzającej zmiany. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku dziennika.

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?