Dziennik indywidualny służy do dokumentowania przebiegu nauczania indywidualnego dziecka.


W celu dodania nowego dziennika należy użyć zakładki Dzisiaj > Dzienniki, następnie Dodaj > Dziennik indywidualny.

Kolejno uzupełniamy nazwę, rok szkolny, daty obowiązywania oraz dziecko, którego dotyczy dziennik. Kolejna sekcja dotyczy kadry, która ma mieć dostęp do dziennika.

Jeżeli zaznaczymy moduł Współpraca, otrzymamy dostęp do zakładki, która służy do ewidencji pracy z osobami współdziałającymi.

Po wprowadzeniu danych dziennika klikamy Zapisz.

Na zakładce Podsumowanie można zamieszczać charakterystykę dziecka, jego postępy oraz inne notatki dotyczące jego nauczania.

Zakładka Zajęcia służy do dokumentowania realizacji programu zajęć.

Zakładka Rozkład zajęć służy do ewidencji tygodniowego rozkładu lekcji dla dziecka.

Aplikacja umożliwia podgląd historii zmian wprowadzonych do dziennika, wraz z zachowaniem daty oraz osoby wprowadzającej zmiany. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku dziennika.

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?