Podwójne zamówienia do cateringu można skonfigurować w momencie, gdy placówka udostępni rodzicom możliwość odmawiania poszczególnych posiłków, czyli włączenie typów posiłku.

Zamówienie posiłków zostanie wygenerowane w aplikacji w takim czasie, jaki określimy w ustawieniach ogólnych diet (Finanse > Ustawienia rozliczeń > Posiłki). Jest on równoznaczny z godziną, do której rodzic może zgłaszać nieobecność dziecka. Zamówienie zostanie przekazane do firmy cateringowej, jeżeli korzystamy z opcji automatycznego wysyłania zamówień.

Podwójne zamówienie ma miejsce wtedy, gdy dokonamy indywidualnych ustawień godziny do której można zgłaszać rezygnację z konkretnego posiłku. Ta opcja dostępna jest po przejściu do zakładki Placówka > Typy posiłków, następnie kliknięciu 'Edycja typu posiłku'.

Następnie w sekcji 'Ustaw inną godzinę do której można zrezygnować z posiłku'. należy określić godzinę, do której rodzic może zgłaszać rezygnację z tego konkretnego posiłku. Jeżeli ustalimy, że będzie to godzina 15:00 w dniu poprzedzającym zgłoszenie, dokładnie w tym terminie zamówienie zostanie wygenerowane w aplikacji. Natomiast drugie zamówienie dotyczące pozostałych posiłków zostanie utworzone zgodnie z ustawieniami ogólnymi (w naszym przypadku będzie to godzina 12:00 w dniu nieobecności).

Pamiętaj! Data zamówienia wybranego posiłku musi być wcześniejsza niż głównego zamówienia -> data wpisana w zakładce Finanse > Ustawienia rozliczeń > Posiłki.

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?