W aplikacji INSO istnieje możliwość pobrania faktur dla rodziców odpowiednich dla wygenerowanych rozliczeń.

W celu konfiguracji wystawiania faktur należy przejść do zakładki Ustawienia > Rozliczenia > Faktury.

Po dokonaniu odpowiednich ustawień dla placówki należy kliknąć Zapisz.

Po wygenerowaniu rozliczeń miesięcznych istnieje możliwość pobrania faktury pojedynczo lub zbiorczo.

Aby wygenerować zbiorcze zestawienie faktur dla całej placówki lub wybranych grup należy wybrać zakładkę Rozliczenia oraz przycisk Operacje *** > Pobierz faktury.

W ten sposób pobrany zostanie folder z fakturami formatu PDF na dany miesiąc, wraz z nadanym odpowiednim ciągiem numeracji dokumentów.

Ważne!

Jeżeli placówka ma kilka oddziałów o tym samym numerze NIP, ciągłość numeracji zostanie zachowana. Dla osobnych numerów NIP utworzą się dwa osobne ciągi numeracji. Jeżeli chcemy zachować ciągłość numeracji faktur, należy je pobrać przed wysłaniem rozliczeń do rodziców.

W celu pobrania pojedynczej faktury, należy wejść w rozliczenia dziecka i poprzez przycisk Pobierz fakturę wygeneruje się dokument formatu PDF.

Wygenerowana faktura zawiera wszystkie konieczne dane związane z jej rozliczeniem.

Jeżeli placówka skonfiguruje możliwość generowania faktur, również rodzic z poziomu aplikacji dla rodzica ma możliwość pobrania takiej faktury.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?