Aplikacja inso umożliwia automatyczne generowanie faktur za rozliczenia oraz przesyłanie ich do rodziców, wraz z możliwością pobrania i wydruku dokumentu.

Artykuł opisuje:

  • jak włączyć generowanie faktur w aplikacji?

  • jak konfigurować dane zawarte na fakturze?

  • jak pobrać i wydrukować faktury?

Konfiguracja faktur

Aby skonfigurować faktury należy przejść do modułu Finanse > Ustawienia rozliczeń.

W sekcji Faktury włączamy lub wyłączamy opcję generowania faktur oraz decydujemy czy dane dziecka mają być na fakturze. W tym miejscu także możemy zamieścić opis do faktury.

Istnieje możliwość generowania faktury dla wszystkich dzieci lub tylko dla wybranych. Sprawdź, jak ustawić faktury indywidualne.

Następnie w sekcji Płatności i numery kont bankowych uzupełniamy numer konta, numer NIP oraz dane do przelewu odpowiadające sekcji Sprzedawca na fakturze.

Następnie ustalamy termin wystawienia i termin płatności - mamy możliwość wyboru czy data wystawienia oraz termin płatności mają być liczone odpowiednio od pierwszego dnia miesiąca czy od momentu wysłania rozliczeń z fakturami do rodziców.

Ważne! Jeżeli dokonamy zmiany sposobu liczenia daty wystawienia oraz terminu płatności zmiany te uwzględnione zostaną dopiero w następnym rozliczeniu. Jeżeli chcemy, aby zmiany ustawienia miały wpływ na już utworzone rozliczenia należy wygenerować je ponownie.

Ostatnie pole możliwe do skonfigurowania na fakturze to Nabywca. Pole to można zdefiniować w profilu dziecka. Należy przejść do edycji profilu dziecka i w sekcji Dane do faktury uzupełnić dane, np. dane rodzica.

Pobranie i wydruk faktur

W celu pobrania faktur należy przejść do modułu Finanse > Rozliczenia. Jeżeli chcemy pobrać wszystkie faktury należy skorzystać z opcji Pobierz faktury.

Dla konfiguracji faktur z terminem liczonym od daty wysłania do rodziców, odpowiednia data wystawienia i termin płatności uzupełnione zostaną dopiero po przesłaniu rozliczeń do rodziców.

W ten sposób pobrany zostanie folder z fakturami formatu PDF na dany miesiąc, wraz z nadanym odpowiednim ciągiem numeracji dokumentów.

Ważne!

  • Taka forma pobrania faktur gwarantuje nadanie ciągłości numeracji zgodnej z kolejnością na liście rozliczeń.

  • Jeżeli placówka ma kilka oddziałów o osobnych numerach NIP utworzą się dwa osobne ciągi numeracji.

  • Natomiast jeżeli jest to kilka oddziałów o tym samym numerze NIP, ciągłość numeracji zostanie zachowana. Należy wtedy pamiętać, aby pobrać faktury zaraz po wysłaniu rozliczeń do rodziców - wtedy ciągłość zostanie zapewniona.

Można także pobrać pojedyncze faktury poprzez przejście w szczegóły rozliczeń.

Po przesłaniu rozliczeń umożliwiamy podgląd i pobranie faktur z aplikacji rodzica.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?