Placówka ma możliwość wysyłania zadań domowych dla dzieci przy pomocy aplikacji INSO.

W celu odczytania przesłanych prac należy zalogować się na konto rodzica i przejść do zakładki Dzisiaj > Zadania domowe. Wyświetlona zostanie lista zadań przesłanych przez nauczyciela.

Wybierając właściwe zadanie wyświetlona zostanie jego treść.

Możemy wysłać odpowiedź do placówki. Należy kliknąć Dodaj odpowiedź. Można dodać treść wiadomości oraz załączniki. Aby przesłać odpowiedź do placówki - wybieramy opcję Opublikuj.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?