W aplikacji INSO istnieje możliwość utworzenia konta pracownika wraz z przyporządkowanymi mu odpowiednimi uprawnieniami.

Konto pracownika może zostać dodane wyłącznie przez administratora aplikacji - dyrektora lub właściciela - z poziomu zakładki Kadra > Lista pracowników. W tym celu należy kliknąć w polecenie Dodaj.

W ten sposób otworzy się okno, w którym należy uzupełnić pola dotyczące danych pracownika. Są to imię i nazwisko, stanowisko oraz adres mailowy, na jaki zostanie założone konto. Na tym etapie ważne także będzie ustawienie odpowiednich uprawnień (sprawdź: zestawienie ról użytkowników i uprawnień).

Uwaga! Opcja założenia konta w aplikacji zaznaczona jest automatycznie. Istnieje jednak możliwość dodania pracownika bez konta w aplikacji. W tym celu wystarczy odznaczyć tę opcję i wypełnić pozostałe pola. Taki pracownik będzie widniał na liście pracowników, ale nie będzie miał dostępu do aplikacji.

Następnie należy udzielić pracownikowi dostępu do odpowiednich placówek. Dodatkowo zdecydować, czy będzie się wyświetlał w grafiku pracy oraz czy będzie miał możliwość indywidualnego kontaktu z rodzicami, czyli możliwość wysłania wiadomości prywatnej nie widocznej dla innych użytkowników niż nadawca i odbiorca.

Po uzupełnieniu danych i kliknięciu opcji Zapisz, na wskazany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z linkiem aktywującym konto. Po kliknięciu w odsyłacz pracownik jest przenoszony na stronę, gdzie w celu aktywacji konta należy ustalić hasło oraz zaakceptować regulamin systemu INSO. Po tej operacji konto jest aktywowane.

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?