Aplikacja INSO umożliwia zdalne prowadzenie zajęć. W tym celu należy wykorzystać zakładkę Dzisiaj > Zajęcia online.

Wprowadzenie zajęć online

W widoku początkowym wyświetlona zostanie lista wprowadzonych zajęć dla wybranych grup odbiorców.

W celu dodania nowych zajęć wybieramy 'Dodaj zajęcia +'.

Następnie wskazujemy do kogo skierowane są zajęcia, uzupełniamy tytuł oraz opis, który może zawierać ważne informacje takie, jak data oraz godzina zajęć.

Zajęcia online mogą być wykorzystane do prowadzenia lekcji dla wszystkich dzieci, wybranych grup, zajęć dodatkowych (np. dla dzieci zapisanych na język angielski) lub indywidualnie dla wybranych dzieci.

Zapisujemy dane poprzez 'Dodaj zajęcia' i w ten sposób zaplanowaliśmy lekcję online.

Ważne! Zajęcia raz utworzone pozostają na liście. Oznacza to, że możemy wielokrotnie wykorzystać stworzoną lekcje, np. jako zajęcia cykliczne w każdy poniedziałek o 10. Warto wyróżnić tę informację w opisie zajęć.

Prowadzenie zajęć

Nauczyciel rozpoczynając lekcję online powinien kliknąć w przycisk 'Dołącz do zajęć'. W ten sposób zostanie przeniesiony do rozmowy w formie wideokonferencji, gdzie przy pomocy kamery oraz opcji udostępniania ekranu z łatwością przeprowadzi lekcję online. Dodatkowo po zakończeniu zajęć, w sekcji podsumowanie sesji, wyświetlona zostanie lista uczestników biorących w nich udział.

Podczas prowadzenia zajęć pomocna może być funkcja wyciszania dźwięku uczestników lekcji online. Osoba prowadząca zajęcia może wyciszyć mikrofon wszystkich lub pojedynczych osób. Następnie w analogiczny sposób sposób włączyć ponownie dźwięk wszystkich lub wybranych osób.

Kilka porad:

  • Zalecaną przeglądarką do zajęć online jest Google Chrome.

  • Jeżeli chcemy udostępnić ekran prezentujący filmik z dźwiękiem, należy to zrobić poprzez udostępnienie karty przeglądarki internetowej.

To sprawi, że uczestnicy zajęć będą mieć podgląd i dźwięk z odtwarzanej karty.

Jeżeli jako prowadzący zajęć będziesz mieć wrażenie, że odtwarzany dźwięk się na siebie nakłada, wtedy należy skorzystać z opcji 'Wycisz stronę'. Opcję tę znajdziemy poprzez kliknięcie w kartę przeglądarki prawym przyciskiem myszy. Po zakończeniu udostępniania ekranu, należy na nowo przywrócić głos przez 'Wyłącz wyciszenie strony' dostępne w tym samym miejscu. Należy tego dokonać na otwartej karcie z zajęciami online.

  • Dostęp do zajęć online mają pracownicy przypisani do placówek, grup lub indywidualnie do dzieci dla których stworzone są zajęcia.

Usuwanie zajęć online

W celu usunięcia zajęć online należy wybrać odpowiednie zajęcia i poprzez zaznaczony przycisk 'ołówek' przejść do edycji, a następnie wybrać 'Usuń zajęcia'.

System upewni się czy na pewno chcesz usunąć zajęcia z racji tego, że proces usuwania jest nieodwracalny.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?