Aplikacja INSO umożliwia zdalne prowadzenie zajęć. W tym celu należy wykorzystać zakładkę Zajęcia online.

Wprowadzenie zajęć online

W widoku początkowym wyświetlona zostanie lista wprowadzonych zajęć dla wybranych grup odbiorców.

W celu dodania nowych zajęć wybieramy Dodaj zajęcia +.


Następnie wskazujemy do kogo skierowane są zajęcia, uzupełniamy tytuł oraz opis, który może zawierać ważne informacje takie, jak data oraz godzina zajęć.

Zajęcia online mogą być wykorzystane do prowadzenia lekcji dla wszystkich dzieci, wybranych grup, zajęć dodatkowych (np. dla dzieci zapisanych na język angielski) lub indywidualnie dla wybranych dzieci.

Zapisujemy dane poprzez Dodaj zajęcia. W ten sposób zaplanowaliśmy lekcję online.

Ważne! Zajęcia raz utworzone pozostają na liście. Oznacza to, że możemy wielokrotnie wykorzystać stworzoną lekcje, np. jako zajęcia cykliczne w każdy poniedziałek o 10. Warto wyróżnić tę informację w opisie.

Nauczyciel rozpoczynając lekcję online powinien kliknąć w przycisk Dołącz do zajęć. W ten sposób zostanie przeniesiony do rozmowy w formie wideokonferencji, gdzie przy pomocy kamery oraz opcji udostępniania ekranu z łatwością przeprowadzi lekcję online. Dodatkowo po zakończeniu zajęć, w sekcji podsumowanie sesji, wyświetlona będzie lista uczestników biorących w ich udział.

Ważne! Dostęp do zajęć online mają pracownicy przypisani do placówek, grup lub indywidualnie do dzieci dla których stworzone są zajęcia.

Usuwanie zajęć online

W celu usunięcia zajęć online należy ustawić się na wybranych zajęciach i poprzez zaznaczony przycisk przejść do edycji.

Następnie wybrać Usuń zajęcia.

System upewni się czy chcesz usunąć zajęcia.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?