Jeżeli placówka korzysta z usług zewnętrznej firmy obsługującej zamówienia posiłków zachęcamy do skorzystania z funkcji integracji z cateringiem.

W tym celu należy przejść do modułu Placówka > Integracja z cateringiem.

Po włączeniu opcji integracji wyświetlony zostanie podgląd wiadomości skierowanej do cateringu. Jej treść uwzględnia zamówienia na posiłki, wynikające z listy obecności dzieci oraz diet do nich przypisanych.

Ważne!

Tylko zgłoszone nieobecności są uwzględniane przy zamówieniach do cateringu.

Powiadomienia do cateringu można wysłać przy pomocy wiadomości e-mail i sms na wskazane numery oraz adresy.

Zamówienie może być wysyłane ręcznie z możliwością jego modyfikacji lub automatycznie po godzinie, do której można składać zamówienia każdego dnia.

Podgląd zamówienia na bieżący dzień oraz opcja ręcznego wysłania dostępne są na zakładce Dzisiaj.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?