Jeżeli placówka korzysta z usług zewnętrznej firmy obsługującej zamówienia posiłków zachęcamy do skorzystania z funkcji integracji z cateringiem.

W tym celu należy przejść do modułu Placówka > Integracja z cateringiem.

Po włączeniu opcji integracji wyświetlony zostanie podgląd wiadomości skierowanej do cateringu. Jej treść uwzględnia zamówienia na posiłki, wynikające z listy obecności dzieci oraz diet do nich przypisanych.

Ważne!

Tylko zgłoszone nieobecności są uwzględniane przy zamówieniach do cateringu.

Powiadomienia do cateringu można wysłać przy pomocy wiadomości e-mail lub sms na wskazane numery oraz adresy mailowe.

Zamówienie może być wysyłane ręcznie z możliwością jego modyfikacji lub automatycznie po godzinie, do której można składać zamówienia każdego dnia.

Podgląd zamówienia na bieżący dzień oraz opcja ręcznego wysłania dostępne są na zakładce Dzisiaj > Podsumowanie.

Zobacz także:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?