W celu ułatwienia składania wniosków urlopowych, należy wykorzystać zakładkę Urlopy, która pozwala na tworzenie wniosków w formie elektronicznej. Mogą być one zgłaszane zarówno przez samych pracowników, jak i przez dyrekcję.

Aby utworzyć wniosek urlopowy, przechodzimy do zakładki Kadra > Urlopy, a następnie klikamy w polecenie Nowy wniosek +.

We wniosku należy określić typ urlopu oraz czas jego trwania. Po uzupełnieniu potrzebnych informacji, klikamy w polecenie Wyślij wniosek.

Dokument w dalszej kolejności zostanie przekazany do osoby uprawnionej do jego akceptacji bądź odrzucenia.

Pracownik składający wniosek zostanie poinformowany o zmianie jego statusu w formie powiadomienia w aplikacji.

Zaakceptowane wnioski urlopowe wyświetlać się będą w grafiku pracy.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?