Nowy wniosek urlopowy można złożyć w zakładce 'Twój profil', która pozwala na tworzenie wniosków w formie elektronicznej. Mogą one być zgłaszane zarówno przez samych pracowników, jak i przez dyrekcję.

Aby utworzyć wniosek urlopowy, przechodzimy do zakładki Kadra > Twój profil, a następnie klikamy w polecenie '+Nowy wniosek urlopowy'.

We wniosku należy określić typ urlopu oraz czas jego trwania, a także wybrać przełożonego, do którego trafi wniosek. Po uzupełnieniu potrzebnych informacji, klikamy w polecenie 'Wyślij wniosek'.

Dokument w dalszej kolejności zostanie przekazany do Przełożonego, osoby wskazanej we wniosku, do jego akceptacji bądź odrzucenia.

Pracownik składający wniosek zostanie poinformowany o zmianie jego statusu w formie powiadomienia w aplikacji.

Zaakceptowane wnioski urlopowe wyświetlać się będą w grafiku pracy.

Zobacz również:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?