Po zakończeniu konfigurowania opłat za posiłki, kolejnym etapem jest zdefiniowanie rodzajów diet dostępnych w placówce. Mamy możliwość wyboru odpowiednich ustawień.

Jeśli w placówce obowiązuje wyżywienie całodniowe, wówczas tworzymy diety i odpowiednie do diet warianty cenowe, np. dieta podstawowa, wariant - wyżywienie pełne, wyżywienie niepełne.

W takiej sytuacji w ustawieniach zaznaczamy, że rodzice nie mogą konfigurować i odmawiać poszczególnych dań.

Druga opcja ma zastosowanie w placówkach, które wyróżniają typy posiłków i pozwala na ich odmawianie przez rodziców. Wówczas w ustawieniach zaznaczamy, że wyrażamy na tę opcję zgodę.

W momencie, gdy placówka wyraża zgodę na konfigurację oraz możliwość odmawiania poszczególnych dań, wprowadzana dieta wymaga zdefiniowania typów posiłków.

Aby wprowadzić rodzaje posiłków, należy przejść do zakładki Posiłki > Typy posiłków, a następnie dodać wszystkie dania wchodzące w skład oferowanych diet.

Następnie należy dodać diety. W tym celu przechodzimy do zakładki Lista diet > Dodaj+. Dodając dietę, wprowadzamy ceny poszczególnych posiłków i zapisujemy zmiany.

Następnym krokiem będzie przypisanie każdemu dziecku odpowiedniej diety oraz posiłków, z których będzie korzystać bez względu na rodzaj wybranej opcji.

Pamiętaj!

Każde dziecko musi mieć przypisaną dietę. Jeśli to zostanie pominięte, dziecku nie naliczą się opłaty za posiłki, jak też nie będzie uwzględniony odpis za zgłoszoną nieobecność.


Przypisanie diet odbywa się na dwa sposoby, w zależności od tego, czy dodajemy dzieci ręcznie, czy też importujemy dane dzieci z przygotowanego przez nas pliku.

Dodając dzieci ręcznie do systemu INSO, należy wypełnić pole Diety oraz wybrać określone dania. Mamy też możliwość zaznaczenia tylko połowy porcji.

Natomiast w momencie importu danych z pliku xlsx, informacje o rodzaju diety oraz typach posiłków powinniśmy uwzględnić w imporcie przy każdym dziecku.

Pamiętaj!
Rodzic nie może zamawiać dodatkowych posiłków, może tylko odmówić te, które są dziecku przypisane przez placówkę.

W celu upewnienia się, że nie pominęliśmy żadnego dziecka podczas przypisywania diety, wystarczy przejść do modułu Dzisiaj > Zobacz zamówienie i sprawdzić czy uwzględniliśmy wszystkie dzieci.

Na górze zobaczymy dzieci, którym nie została przypisana dieta oraz zamówienie wygenerowane na bieżący dzień.

Zobacz również:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?