Rozliczanie w aplikacji odbywa się automatycznie. System sam generuje rozliczenia każdego pierwszego dnia nowego miesiąca, oraz pozwala na weryfikację każdego rachunku.
Jeśli dokonaliśmy zmian kwot w czesnym, posiłkach lub zajęciach dodatkowych po automatycznym wygenerowaniu rozliczeń przez system, wówczas zmiana nie pojawi się od razu w rozliczeniu. W takim wypadku należy wszystkie rozliczenia wygenerować ponownie.

Aby tego dokonać wystarczy przejść do modułu

Rozliczenia > Operacje > Wygeneruj ponownie.

Bez obaw!

System upewni się, czy na pewno chcesz dokonać tej operacji.

Ważne!

Ponowne wygenerowanie rozliczenia spowoduje usunięcie wszystkich ręcznie dodanych zmian.

W przypadku dokonywania indywidualnych zmian w obrębie jednego dziecka, wystarczy ponownie wygenerować rozliczenie dla tego dziecka.

W tym celu należy przejść do modułu 'Rozliczenia', z listy rozliczeń wybrać dziecko, dla którego zmienialiśmy opłaty i kliknąć w ikonę 'Wygeneruj ponownie'.


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?