W aplikacji istnieje możliwość szybkiego informowania rodziców o najważniejszych czynnościach dziecka. Zadaniem tego modułu jest przekazywanie krótkiej, a zarazem konkretnej informacji o aktywności dziecka w placówce.

Tworzenie aktywności

W pierwszej kolejności należy stworzyć aktywność w aplikacji, aby to zrobić należy przejść do modułu Placówka > Aktywności i dodać aktywność za pomocą przycisku '+ Dodaj'.

Tutaj należy wpisać nazwę, wybrać ikonkę oraz kolor danej aktywności. Poniżej znajdują się pola, w których niezbędne jest wpisanie treści, która będzie wyświetlała się rodzicom w powiadomieniu.

Wpisując w treści {imie} system automatycznie dopisze imię danego dziecka do aktywności wysłanej do rodzica. Po kliknięciu 'Zapisz' aktywność zostanie dodana, więc można przejść do tworzenia następnych.

Z tego miejsca można je również edytować oraz usuwać wchodząc w ikonkę ołówka.

Wysłanie aktywności dziecka do rodzica

Aby rodzic został powiadomiony o tym jakie czynności jego dziecko wykonało w danym dniu należy wejść w moduł Dzisiaj > Obecności.

Klikając w niebieski dymek przy danym dziecku można wybrać z listy rozwijanej stworzoną aktywność, która zostanie automatycznie wysłana do rodzica jako powiadomienie.

Jeżeli istnieje potrzeba wysłania aktywności do wszystkich rodziców poprzez jedno kliknięcie, wprowadzony został zielony przycisk widoczny nad listą obecności 'Wyślij aktywność'.

Wybierając aktywność z listy rozwijanej zostaniesz poproszony o wybór grupy i czy aktywności mają dotyczyć tylko obecnych dzieci. Po odznaczeniu odpowiednich okienek, powiadomienie zostanie wysłane do rodziców.

W każdej chwili można mieć podgląd oraz usunąć ostatnie aktywności dziecka w jego profilu w sekcji 'Podsumowanie'.

Widok konta rodzica

Rodzic oprócz powiadomienia będzie miał również możliwość wglądu w historie aktywności wchodząc na tablicę ogłoszeń na swoim koncie w aplikacji inso.

Informacja o aktywności zostanie wyświetlona również z datą i godziną jej dodania.


Zobacz również:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?