W aplikacji istnieje możliwość szybkiego informowania rodziców o najważniejszych czynnościach dziecka. Zadaniem tego modułu jest przekazywanie krótkiej i konkretnej informacji o aktywności dziecka w placówce.

W pierwszej kolejności należy stworzyć aktywność w aplikacji wchodząc w panelu w moduł Placówka, z listy rozwijanej wybrać Aktywność dzieci i dodać za pomocą przycisku Dodaj+.

Tutaj należy wpisać nazwę, wybrać ikonkę oraz kolor danej aktywności. Poniżej znajdują się pola, w których niezbędne jest wpisanie treści, która będzie wyświetlała się rodzicom w powiadomieniu.

Wpisując w treści {imie} system automatycznie dopisze imię danego dziecka do aktywności wysłanej do rodzica.

Po zapisaniu aktywność zostanie dodana i można przejść do tworzenia następnych.

Z tego miejsca można również je edytować oraz usuwać wchodząc w ikonkę ołówka.

Aby rodzic został powiadomiony o tym jakie czynności jego dziecko wykonało w danym dniu w placówce należy wejść w moduł Dzisiaj, a następnie Listę obecności.

Klikając w niebieski dymek przy danym dziecku można wybrać z listy rozwijanej stworzoną aktywność, która zostanie automatycznie wysłana do rodzica jako powiadomienie.

Jeżeli istnieje potrzeba wysłania aktywności do wszystkich rodziców, wprowadzony został przycisk widoczny nad listą obecności Wyślij aktywność.

Wybierając aktywność z listy rozwijanej zostaniesz poproszony o wybór grupy i czy aktywności mają dotyczyć tylko obecnych dzieci. Po odznaczeniu odpowiednich okienek, powiadomienie zostanie wysłane do rodziców.

W każdej chwili można mieć podgląd oraz usunąć ostatnie aktywności dziecka w jego profilu.

Widok konta rodzica

Rodzic oprócz powiadomienia będzie miał również możliwość wglądu w historie aktywności wchodząc na tablicę ogłoszeń na swoim koncie Inso.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?