Kiedy dziecko przestanie już uczęszczać do placówki, możemy je przenieść do Archiwum lub całkowicie usunąć, jeśli uznamy, że dane dotyczące dziecka nie będą nam potrzebne.

Dziecko, które zostało przeniesione do Archiwum, będzie widoczne na tej liście przez okres 5 lat. Dla tego dziecka nie wygeneruje się już kolejne rozliczenie. Konto rodzica, które jest przypisane do zarchiwizowanego dziecka będzie aktywne przez 30 dni. Istnieje możliwość usunięcia konta rodzica oraz dziecka wcześniej niż sugeruje aplikacja.

Aby zarchiwizować dziecko należy w module Dzieci przejść do Listy dzieci, następnie z listy wybieramy dziecko, które opuszcza placówkę i w profilu dziecka klikamy opcję Edytuj.

W prawym dolnym rogu znajduje się przycisk Archiwizuj dziecko. Należy uzupełnić datę opuszczenia placówki i zapisać zmiany.

W tym momencie dziecko zostaje przeniesione do Archiwum i w każdej chwili można podejrzeć profil dziecka wraz z całą jego historią (rozliczenia, obecności, itd.).

W Archiwum na liście widoczne jest imię i nazwisko dziecka, grupa, do której było przypisane oraz informacja kiedy dziecko zostało opuściło placówkę.
Z tego poziomu można zmienić datę opuszczenia placówki, usunąć konto rodzica jeżeli nadal jest aktywne, jak również usunąć dziecko jeśli nie jest nam potrzebna jego historia.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?