Dodanie grup jest kolejnym krokiem po dodaniu placówki.

Aby dodać grupę należy przejść do modułu Placówka, zakładka Grupy następnie obok nazwy wybranego modułu klikamy przycisk + Dodaj.

W kolejnym etapie należy wpisać nazwę grupy i gotowe!

W każdej chwili możemy edytować wprowadzoną grupę. Aby przejść do edycji należy w 'Liście grup' obok nazwy grupy kliknąć w ikonkę ołówka.

W edycji możemy zmienić nazwę grupy, opłaty, jak również usunąć grupę.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?