Dodanie grup jest kolejnym krokiem po dodaniu placówki.

Aby dodać grupę należy przejść do modułu Dzieci, zakładka Grupy następnie obok nazwy wybranego modułu klikamy przycisk Dodaj+.

W kolejnym etapie należy wpisać nazwę grupy i gotowe!

Kiedy już wprowadzimy grupę możemy ją edytować.


Aby przejść do edycji należy w Liście grup obok nazwy grupy kliknąć w ikonkę ołówka.

W edycji możemy zmienić nazwę grupy, opłaty, jak również usunąć grupę.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?