W aplikacji oprócz wprowadzonych automatycznie dni ustawowo wolnych istnieje możliwość samodzielnego ustawienia dodatkowych dni, w których placówka będzie nieczynna.

Dni te zostaną wykluczone z ewidencji w dziennikach. Jednocześnie rodzice będą zwolnieni z obowiązku zgłaszania nieobecności, a posiłki na ten dzień nie zostaną naliczone.

Aby zaznaczyć dni wolne w aplikacji, należy przejść do modułu 'Placówka' i wybrać opcję Dodaj / usuń masowo.

Następnie należy zaznaczyć wybrany dzień lub zakres dni, dodać odpowiedni opis i zapisać wprowadzone informacje. Jeżeli mamy więcej placówek również możemy dodać dni wolne jednocześnie w kilku z nich.

Zapisujemy zmiany. Dni wolne zostały dodane zgodnie z zaznaczonymi danymi.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?