Rozbudowane możliwości zarządzania uprawnieniami pracowników pozwalają na stworzenie kont dla specjalistów i przydzielenie im dostępu tylko i wyłącznie do wybranych dzienników zajęć. Analogicznie sytuacja wygląda z zajęciami dodatkowymi, tutaj również możemy stworzyć konto dla osób które prowadzą te zajęcia, aby mogły zarządzać terminami, czy uzupełniać listę obecności.

Tworzymy uprawnienie

Pierwszy krok, to stworzenie nowego uprawnienia, przykładowo o nazwie "Specjalista - dziennik". W tym celu przechodzimy do zakładki Pracownicy > Uprawnienia (zobacz: Indywidualne uprawnienia pracowników). Na liście funkcji zaznaczamy "Dzienniki elektroniczne".

Po pomyślnym dodaniu nowej roli możemy przejść dalej.

Zakładamy konto dla pracownika

W kolejnym kroku musimy założyć konto użytkownika. Przechodzimy do zakładki Pracownicy > Lista pracowników i klikamy Dodaj.

Uzupełniamy imię i nazwisko, adres e-mail oraz wybieramy zdefiniowane w pierwszym kroku uprawnienia "Specjalista - dziennik".

Możemy jeszcze ograniczyć uprawnienia pracownika do wybranej placówki, lub zostawić wszystkie. Użytkownik i tak będzie widział jedynie te dzienniki, do których zostanie przypisany.

Nadajemy dostęp do dzienników

Ostatni krok, to udostępnienie dziennika dla dodanego pracownika. W formularzu edycji dziennika lub dodawaniu nowego wybieramy pracownika w polu "Nauczyciele" i zapisujemy zmiany.

Gotowe! Teraz pracownik może zalogować się do aplikacji, wybrać placówkę i przejść do listy dzienników. Po wybraniu dziennika, w zależności od jego typu specjalista będzie mógł go uzupełniać.

Dostęp do zajęć dodatkowych

Bardzo podobnie sytuacja wygląda w przypadku gdy chcemy dodać pracownika z dostępem do zajęć. Przy dodawaniu uprawnienia powinniśmy zaznaczyć tylko opcję "Zajęcia dodatkowe", założyć konto pracownika wybierając te uprawnienia i przypisać pracownika w edycji zajęć dodatkowych.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?